آموزش طراحی وب
زهره سلطانیان
نظرسنجی آنلاین با SignalR 2، jQuery، EF Core، Core MVC و۲ Web API این سری از مقالات به ساخت یک سیستم نظرسنجی آنلاین با به روزرسانی های بلادرنگ با استفاده از SignalR 2، jQuery، EF Core، Core MVC و۲ Web API می پردازد. با ساخت یک...
زهره سلطانیان
به کارگیری ASP.NET Web API با استفاده از jQuery – بخش سوم به کارگیری ASP.NET Web API با استفاده از jQuery بخش سوم از آموزش استفاده از Web API در MVC ، در این بخش سری به jQuery زدیم که چگونه عملیات Crud را در Web Api پی...
زهره سلطانیان
استفاده از Web API در ASP.NET MVC – بخش دوم در این مقاله، خواهید آموخت که چگونه با استفاده از Web API در  ASP.NET MVC عملیات CRUD را پیاده سازی کنیم .این مقاله دومین بخش از سری آموزش ASP.NET MVC Web API ا...
زهره سلطانیان
عملیات CRUD با ASP.NET Web API – بخش اول عملیات CRUD با ASP.NET Web API بخش اول آموزش عملیات CRUD با Web API که در ASP.NET MVC آموزش خواهیم داد.ما سه بخش در این سری مقاله را در MVC پیش گرفتیم پیشنهاد م...
زهره سلطانیان
آپلود فایل‌ Excel در ASP.NET MVC آپلود فایل‌ Excel در ASP.NET MVC ، یکی از امکاناتی که همیشه در پروژه ها به کاربر کمک ویژه میکند ، ذخیره اطلاعات به صوت دسته جمعی است و اینکه این کار توسط آپلود ...
زهره سلطانیان
دیتا گرید با jQuery و ASP.NET MVC به همراه عملیات CRUD پیاده سازی دیتا گرید با jQuery و ASP.NET MVC به همراه عملیات CRUD ، قسمت دوم از مقاله دیتا گرید با AngularJs که در این مقاله دیتا گرید با jQuery و AngularJs کام...
زهره سلطانیان
پیاده سازی دیتا گرید با AngularJs و .NET Core دیتا گرید با AngularJs و .NET Core ، در این مقاله آموزشی ما یک دیتا گرید با AngularJs طراحی میکنیم و از آن در پروژه های .NET Core استفاده میکنیم.در ادامه به دیت...
زهره سلطانیان
عملیات CRUD در ASP.NET Core MVC با استفاده از Visual Studio Code در مقاله عملیات CRUD ، توضیح خواهیم داد که چگونه یک برنامه ‏ی وب پایه با استفاده از ASP.NET Core MVC و ویژوال استودیو کد در یک سیستم دارای ویندوز ایجاد کنید. یک...
زهره سلطانیان
اضافه ویرایش حذف در انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core با استفاده از Entitiframework در این مقاله به سراغ انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core رفتیم که یک پروژه عملی را با آن ایجاد کنیم و امروز یاد می‏گیریم که چطور عملیات CRUD رادر انگولار ۵ با ۲.۱.NET Cor...
زهره سلطانیان
تزریق وابستگی در .NET Core و بررسی طول عمر سرویس ‏ها هدف این مقاله این است که درک سریعی از طول عمر سرویس ‏ها برای تزریق وابستگی در .NET Core ارائه دهد. این مقاله این مسأله که DI (تزریق وابستگی) چیست یا چگونه در .N...