پورتال خبری

فروش ویژه پکیج دوره آموزشی طراحی پورتال خبری

ASP.NET 5

دانلود فیلم آموزش تصویری ASP.NET 5

ثبت سفارش

ویدئو آموزشی وب سایت ثبت سفارش + ثبت خرید مشتریان

اضافه کردن تصویر

ویدئو آموزشی وب سایت ثبت سفارش + اضافه کردن تصویر

ویدئو آموزشی ساخت وب سایت ثبت سفارش + نمایش محصولات با MapRouting

ثبت سفارش

آموزش تصویری ساخت وب سایت ثبت سفارش + ویرایش و حذف محصولات

پروژه ثبت سفارش

دوره آموزشی ساخت پروژه ثبت سفارش در ASP.NET + ثبت محصول جدید

سفارش آنلاین

ویدئو دوره آموزشی ساخت وب سایت سفارش آنلاین + کنترل کاربران

عضویت کاربران

فیلم آموزشی ساخت وب سایت ثبت سفارش آنلاین + مدیریت و عضویت کاربران

سفارش آنلاین

آموزش تصویری راه اندازی وب سایت سفارش آنلاین ویرایش+ثبت سطح دسترسی

ثبت سفارش آنلاین

آموزش تصویری پروژه ثبت سفارش آنلاین طراحی فرم + سطح دسترسی کابران

طراحی وب سایت در ASP.NET

دانلود آموزش تصویری فارسی طراحی وب سایت در ASP.NET

برنامه نویسی تحت وب

دانلود رایگان آموزش تصویری برنامه نویسی تحت وب با ASP.NET

دانلود ویدئو آموزشی ساخت وب سایت دانشکده به زبان ASP.NET

فیلم های کاربردی در ASP.NET

دانلود مجموعه فیلم های کاربردی در ASP.NET به زبان فارسی