سيلورلايت
مسعود شریفی پور
مجموعه کتابهای SilverLight به همراه پروژه ها مجموعه کتابهای SilverLight به همراه پروژه های مربوط به هر فصل این مجموعه که از ام اس پی سافت منتشر شده است  در قالب ۲۷ فصل جمع اوری شده است که پروژه های مربوط ب...