آموزش ORACLE
مسعود شریفی پور
قابلیت‌ جدید اوراکل ۱۱ برای افزایش سرعت و بهبود عملکرد کدهای SQL قابلیت‌ جدید اوراکل ۱۱ برای افزایش سرعت و بهبود عملکرد کدهای SQL را براتون آماده کردیم.خیلی دشوار است که بتوان به‌طور همزمان پایگاه‌داده و سیستم را تغییر داد و ...
مسعود شریفی پور
مقاله ای درباره اثبات قدرت Oracle مقاله ای درباره اثبات قدرت Oracle : ممکن است این پرسش ذهن بعضی از برنامه‌نویسان را گاهی به خود مشغول کرده باشد که بزرگترین Database جهان کدام است. معمولاً برنام...