آموزش ORACLE
مسعود شریفی پور
قابلیت‌ جدید اوراکل ۱۱ برای افزایش سرعت و بهبود عملکرد کدهای SQL اشاره: خیلی دشوار است که بتوان به‌طور همزمان پایگاه‌داده و سیستم را تغییر داد و همچنین تضمین کرد که کارایی کدهای SQL همانند سابق خواهد بود و همه آن‌ها از بهینه‌...
مسعود شریفی پور
مقاله ای درباره اثبات قدرت Oracle ممکن است این پرسش ذهن بعضی از برنامه‌نویسان را گاهی به خود مشغول کرده باشد که بزرگترین Database جهان کدام است. معمولاً برنامه‌نویسان دوست دارند بدانند کدام یک ا...