ورود / ثبت نام
0
0

برچسب: literal

بهبود رشته ها در C# 7.0

C# 7.0 دو امکان جدید در کار با رشته ها معرفی کرده است، یکی جداکننده ارقام و دیگری رشته های هگزا (literal-improvements) که در ادامه انها را بررسی میکنیم.همراه من...
 
ادامه مطلب