2007 Microsoft Office
مسعود شریفی پور
مجموعه کتاب های آفیس ۲۰۰۷ Microsoft Office پس از چند سال انتظار و کش و قوس های فراوان و تاریخ های ضد و نقیض در رابطه با عرضه نسخه جدید آفیس از بسته بزرگ و مطرح و بسیار پرطرفدار نرم افزارهای اداری آفیس، س...