ورود / ثبت نام
0
0

برچسب: پدیده تیندال

محلول کلوئیدی

« گراهام » اجسام قابل حل را بر حسب عبور و نفوذ آنها از غشاء حیوانی و یا نباتی به دو دسته تقسیم کرد: یکی بلورها یا بلورنماها و دیگری...
 
ادامه مطلب