ورود / ثبت نام
0
0

برچسب: همبستگی مارماهی ها با انسان

مار ماهی

مار ماهی مقدمه شاخه مازه‌داران دارای ستون مهره‌ها در پشت هستند. این جانوران به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند. بدون جمجمه‌ها یا مازه‌داران اولیه که همگی دریایی هستند و گروه...
 
ادامه مطلب