<
.نت
مسعود شریفی پور
اموزش مقدماتی vb.net(قسمت اول) اموزش مقدماتی vb.net(قسمت اول) را برای دوستان ام اس پی سافت آماده کرده ایم. امیدوارم براتون مفید باشد. یک برنامه کامپیوتری ، از مجموعه ای دستورالعمل که نوع و نح...