سورس مدیریت کتابها در ASP
مسعود شریفی پور
پروژه مدیریت کتابهای کتابخانه در ASP.NET پروژه ای ساده به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server که در محیط ASP.NET طراحی و برنامه نویسی شده است. پروژه ای جهت مدیریت کتابخانه.کارایی پروژه از فرم لاگین...