دوره های آموزشی سایت دانشجویار
سورس مدیریت کالا
مسعود شریفی پور
پروژه مدیریت فروش به زبان VB.NET پروژه مدیریت فروش نرم افزاری که به صورت کامل جهت مدیریت کالا ها ، فروش و گزارشات طراحی و برنامه نویسی شده و به همراه سورس کامل منتشر شده است.دیتابیس پروژه SQL S...