سورس مدیریت کارمندان
مسعود شریفی پور
سورس پروژه مدیریت حقوق دستمزد کارمندان به زبان سی شارپ پروژه مدیریت حقوق دستمزد به زبان سی شارپ پروژه کامل و حرفه ای که به همراه سورس کامل و دیتابیس SQL Server آماده دانلود شده است ، پروژه با امکانات کامل جهت مدیریت...