سورس مدیریت چک
مسعود شریفی پور
سورس پروژه مدیریت دفتر چک به زبان سی شارپ پروژه ای به زبان سی شارپ و دیتابیس SQL ، پروژه ای حرفه ای که به همراه سورس کامل منتشر شده است ، پروژه مدیریت دفتر چک که وظیفه ثبت اطلاعات هر چک را دارا میباشد ،...