دوره های آموزشی سایت دانشجویار
سورس مدیریت ویدئو کنفرانس
مسعود شریفی پور
نرم افزار ویدئو کنفرانس به زبان دلفی(شبکه محلی) نرم افزار ویدئو کنفرانس به زبان دلفی(شبکه محلی).این برنامه با دلفی ۷ نوشته شده و تنها از کامپوننت AsVideoCapture برای خواندن وب کم استفاده شده.تو این برنامه سرو...