<
* دانلود نرم افزار 2010
مسعود شریفی پور
دانلود نرم افزار دیکشنری Babylon Pro v9.0.0.r30 دیکشنری Babylon یکی از محبوب ترین نرم افزارهای دیکشنری است که اکثر افراد در جهان از آن برای ترجمه لغات و متون به زبان های مورد نظر خود استفاده می کنند. این دیکش...