<
– توليد يا خريداري يك نرم‌افزار مديريت سبد خريد
مسعود شریفی پور
کسب وکار اینترنتی کسب وکار اینترنتی مشاغل اینترنتی بر خلاف مشاغل معمولی و به تعبیری سنتی به دانش زیادی نیاز ندارند، بلکه در این مشاغل تجربه‌ی استفاده از اینترنت و دسترسی به منابع...