ورود / ثبت نام
0
0

برچسب: آمورش مقدماتی دلفی جلسه سوم

آمورش مقدماتی دلفی جلسه سوم

متغیرها: متغیرها نامهایی برای کلمات حافظه اند و محتویات آنها ممکن است در طول اجرای برنامه تغییر کند. برای نامگذاری متغیرها ، ترکیبی از حروف A تا Z , ارقام...
 
ادامه مطلب