سورس سی شارپ
مسعود شریفی پور
سورس پروژه مدیریت سوپرمارکت به زبان سی شارپ   سوپرمارکت ، پروژه ای به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server ، پروژه ای تحت ویندوز که عملیات ورود خروج مواد غذایی را در یک سوپرمارکت کنترل میکند.پروژه...
مسعود شریفی پور
پروژه مدیریت فروشگاه تعمیرات کامپیوتر به زبان سی شارپ پروژه مدیریت فروشگاه تعمیرات کامپیوتر ، پروژه ای به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server که از چندین بخش جهت مدیریت فروشگاه تعمیرات کامیپوتر تشکیل شده است.گز...
مسعود شریفی پور
سورس پروژه مدیریت پادگان سربازی به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server پروژه مدیریت پادگان سربازی به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server ، سورس کدی پیشرفته به همراه امکاناتی جهت مدیریت و کنترل سربازان یک پادگان نظامی و قابلیت ه...
پویا قربانی
سورس پروژه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی به زبان سی شارپ در این پروژه ما تبدیل تاریخ شمسی به میلادی را انجام میدهیم ، پروژه به زبان سی شارپ است و به صورت سورس کامل در این مطلب منتشر کردیم.داستان انجام این پروژه به گون...
مسعود شریفی پور
پروژه خبر خوان و ارسال به ربات تلگرام به زبان سی شارپ پروژه خبر خوان و ارسال به ربات تلگرامی به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server که به همراه سورس کامل منتشر شده است.در حال نوشتن یک ربات خبر خوان بودم که گفتم...
مسعود شریفی پور
سورس پروژه سیستم هوشمند تخصیص کلاس ها به زبان سی شارپ پروژه ای پیشرفته به زبان سی شارپ که جهت کلاس بندی و زمان بندی و تخصیص کلاس های دانشگاه طراحی و برنامه نویسی شده است.بانک اطلاعاتی پروژه نیز SQL است که به صورت ب...
پویا قربانی
پروژه مدیریت تعمیرگاه به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server پروژه مدیریت تعمیرگاه پروژه ای به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server که جهت مدیریت یک تعمیرگاه طراحی و برنامه نویسی شده است.در این پروژه که از چندین بخش طر...
پویا قربانی
پروژه مدیریت پایان نامه به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server سورس پروژه مدیریت پایان نامه به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server که با طراحی و گرافیک عالی که توسط کامپوننت های تلریک صورت گرفته است آماده دانلود شده است...
مسعود شریفی پور
پروژه مدیریت داروخانه به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQLServer مدیریت داروخانه ، پروژه ای تحت ویندوز و به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQLServer که با گرافیک کاربر پسندی طراحی و برنامه نویس شده است.در پروژه از کامپوننت های ...
پویا قربانی
پروژه ارسال پیام در تلگرام به زبان سی شارپ پروژه ارسال پیام در تلگرام به زبان سی شارپ ، پروژه به همراه سورس کامل که جهت ارسال پیام در تلگرام توسط یک ربات تلگرامی انجام میشود را آماده دانلود کرده ایم.عملک...