ورود / ثبت نام
0
0

hash کردن اطلاعات به زبان سی شارپ در ASP.NET

رایگان!

بعد از عضویت رایگان دانلود کنید.

عضویت در سایت

hash کردن اطلاعات

hash کردن اطلاعات ، پروژه ای به زبان سی شارپ که در محیط ASP.NET طراحی و برنامه نویسی شده است ، پروژه در دوبخش طراحی شده است ، بخش اول رمزنگاری اطلاعات است که با دریافت یک رشته ان را رمزنگاری کرده و به شما نمایش میدهد ، در بخش دوم رمزنگاری است که کلمه رمزنگاری شده را برای شما به رشته قبلی تبدیل میکند.امیدوارم استفاده کنید.

 

hash کردن اطلاعات

توسط کلاس زیر ما عملیات رمزنگاری را انجام میدهیم :

 private static string Encrypt(string Password)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(Password))
        return string.Empty;

      byte[] Value = Encoding.UTF8.GetBytes(Password);
      SymmetricAlgorithm mCSP = new RijndaelManaged();
      mCSP.Key = _key;
      mCSP.IV = _initVector;
      using (ICryptoTransform ct = mCSP.CreateEncryptor(mCSP.Key, mCSP.IV))
      {
        using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
        {
          using (CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, ct, CryptoStreamMode.Write))
          {
            cs.Write(Value, 0, Value.Length);
            cs.FlushFinalBlock();
            cs.Close();
            return Convert.ToBase64String(ms.ToArray());
          }
        }
      }
    }

 

توسط کلاس زیر نیز ما عملیات رمزگشایی را انجام میدهیم :

private static string Decrypt(string Value)
    {
      SymmetricAlgorithm mCSP;
      ICryptoTransform ct = null;
      MemoryStream ms = null;
      CryptoStream cs = null;
      byte[] byt;
      byte[] _result;

      mCSP = new RijndaelManaged();

      try
      {
        mCSP.Key = _key;
        mCSP.IV = _initVector;
        ct = mCSP.CreateDecryptor(mCSP.Key, mCSP.IV);


        byt = Convert.FromBase64String(Value);

        ms = new MemoryStream();
        cs = new CryptoStream(ms, ct, CryptoStreamMode.Write);
        cs.Write(byt, 0, byt.Length);
        cs.FlushFinalBlock();

        cs.Close();
        _result = ms.ToArray();
      }
      catch
      {
        _result = null;
      }
      finally
      {
        if (ct != null)
          ct.Dispose();
        if (ms != null)
          ms.Dispose();
        if (cs != null)
          cs.Dispose();
      }

      return ASCIIEncoding.UTF8.GetString(_result);
    }

 

اطلاعات بیشتر

زبان پروژه

C#&ASP.NET

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “hash کردن اطلاعات به زبان سی شارپ در ASP.NET”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.