ورود / ثبت نام
0
0

سورس پروژه ساخت صفحات ASPX به صورت داینامیک در ASP.NET

رایگان!

بعد از عضویت رایگان دانلود کنید.

عضویت در سایت

ساخت صفحات ASPX

در این پروژه که کاربرد بسیار فراوانی در پروژه ASP.NET دارد میتوانید صفحات ASPX را از این پروژه ایجاد کنید ، یعنی قادر خواهید بود توسط این پروژه صفحات جدا در ASP.NET ایجاد کنید.زبان پروژه C# است که در محیط ASP.NET طراحی و برنامه نویسی شده است سورس کد کامل پروژه ضمیمه شده است امیدوارم استفاده کنید.

ساخت صفحات ASPX


      string root = Server.MapPath("~");
    //Read the Template file
      string Template = root + "\PageTemplate.temp";      
      StringBuilder line = new StringBuilder();
      using (StreamReader rwOpenTemplate = new StreamReader(Template))
      {
        while (!rwOpenTemplate.EndOfStream)
        {
          line.Append(rwOpenTemplate.ReadToEnd());
        }
      }
     
      int ID = 0;
      string SaveFilePath = "";
      string SaveFileName = "";
      Random ran = new Random();
      ID = ran.Next();
 
        //Page Name Creator with only URL allowed character
string Title = ID.ToString() + "-" + StripURLNotAllowedChars(txtTitle.Text);
        SaveFileName = "\"+ Title + ".aspx";
        SaveFilePath = root + "\Pages\" + SaveFileName;
         FileStream fsSave = File.Create(SaveFilePath);
         if (line != null)
         {   //Replace the page content       
           line.Replace("[Title]", txtTitle.Text.Replace("<", "<").Replace(">", ">").Replace('"', ' ').Replace('"', ' '));          
           line.Replace("[PageContent]", txtContent.Text);
           line.Replace("[MetaDes]", txtDes.Text.Replace('"', ' ').Replace('"', ' ').Replace('<', '-').Replace('>', '-') );
           line.Replace("[key]", txtKey.Text.Replace('"', ' ').Replace('"', ' ').Replace('<', '-').Replace('>', '-'));
           line.Replace("[ID]", ID.ToString());      
           StreamWriter sw = null;
           try
           {//write content
             sw = new StreamWriter(fsSave);
             sw.Write(line);
           }
           catch (Exception ex)
           {
             lblMessage.Text = ex.Message;
           }
           finally
           {
             sw.Close();            
           }
         }
  }
private string StripURLNotAllowedChars(string htmlString) 
{ 
string pattern = @"s|#|$|&|||!|@|%|^|*|<|>|\|/|+|-|="; 
return Regex.Replace(htmlString, pattern, "-"); 
} 


توضیحات تکمیلی

زبان پروژه

C#&ASP.NET

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سورس پروژه ساخت صفحات ASPX به صورت داینامیک در ASP.NET”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.