مخفی کردن درایو های ویندوز و نمایش مجدد آنها

نمایش یک نتیجه