محاسبه فاکتوریل Factorial در سی پلاس

نمایش یک نتیجه