ورود / ثبت نام
0
0

دسته: هوش مصنوعی

هوش مصنوعی چیست ؟

قصدم در اینجا نوشتن مصالبی در ارتباط با کاربرد تکنولوژی جدید هوش مصنوعی ( Artificial Intelligence) در مدیریت است اما بهتر دیدم در ابتدا توضیح ساده ای در باره هوش...
 
ادامه مطلب