چت با RabbitmQ

چت با RabbitmQ به زبان سی شارپ و ASP.NET MVC

ثبت اطلاعات با jQuery Ajax

ثبت اطلاعات با jQuery Ajax به زبان سی شارپ و ASP.NET در SQL Server

عملیات CRUD با WebApi

عملیات CRUD با WebApi به زبان سی شارپ و ASP.NET MVC

وبلاگ

سورس پروژه وبلاگ به زبان سی شارپ و ASP.NET

مدیریت ایده

پروژه وب سایت ثبت و مدیریت ایده به زبان سی شارپ و ASP.NET

خیریه

پروژه مدیریت خیریه به زبان سی شارپ و ASP.NET

مدیریت شرکت و کارمندان

پروژه مدیریت شرکت و کارمندان به زبان سی شارپ و ASP.NET

وب سایت رزرو هتل

پروژه وب سایت رزرو هتل به زبان سی شارپ و ASP.NET

پروژه وب سایت آماده

پروژه وب سایت آماده شرکتی به زبان سی شارپ و ASP.NET

دفترچه تلفن تحت وب

پروژه دفترچه تلفن تحت وب به زبان سی شارپ و ASP.NET

پروژه پورتال فروشگاهی

سورس پروژه پورتال فروشگاهی به زبان سی شارپ و ASP.NET

مدیریت بانک به صورت آنلاین

پروژه مدیریت بانک به صورت آنلاین به زبان سی شارپ و ASP.NET

پارامتر در Crystal Report

ارسال پارامتر در Crystal Report به زبان سی شارپ و ASP.NET

پروژه مدیریت اطلاعات لوازم تحریر

پروژه مدیریت اطلاعات لوازم تحریر به زبان سی شارپ و ASP.NET

اسلایدر

پروژه اسلایدر متصل به بانک اطلاعاتی به زبان سی شارپ و ASP.NET