ورود / ثبت نام
0
0

جداسازی رشته با Split در سی شارپ

3889 بازدید
Split

Split در سی شارپ، متد String.Split در سی شارپ یک رشته را به آرایه‏ ای از رشته ‏ها که توسط جداکننده ‏ها از یکدیگر جدا شده ‏اند را تکه تکه می‏کند.

جداکننده ‏ها می‏توانند یک کاراکتر یا آرایه ‏ای از کاراکترها یا آرایه ‏ای از رشته‏ ها باشند.

نمونه کدها در این مقاله اشکال مختلف متد String.Split و نحوه‏ ی تکه تکه کردن رشته ‏ها با استفاده از جداکننده‏ های مختلف در سی شارپ و .NET را مورد بحث قرار می‏دهد.

در این مقاله بخش بخش و به همراه تمرین جدا سازی یک String را انجام میدهیم.از این پس نیز شما میتوانید توسط این آموزش تمامی رشته ها جدا کننده د یک متن را از هم جدا کنید.

در ادامه همراه ما باشید…

لینک دانلود برنامه سی شارپ 

جدول ۱ اشکال سربارگذاری شده‏ ی متد String.Split() را فهرست می‏کند.

Split

جدول ۱

Split در سی شارپ و تبدیل آن به یک آرایه

ساده‏ ترین شکل جداسازی رشته، جداسازی رشته و تبدیل آن به آرایه ‏ای از زیررشته‏ های جدا شده توسط یک کاراکتر مانند یک کاما است.

فهرست ۱ کد نمونه ‏ای است که رشته ‏ای از نام نویسندگان که با یک کاما و یک فاصله جدا شده‏ اند دارد.

متد authors.Split رشته را به آرایه‏ ای از نام نویسندگان که توسط یک کاما و فاصله جدا شده ‏اند تقسیم می‏کند.

Console.WriteLine("Comma separated strings"); 
// String of authors 
string authors = "Mahesh Chand, Henry He, Chris Love, Raj Beniwal, Praveen Kumar"; 
// Split authors separated by a comma followed by space 
string[] authorsList = authors.Split(", "); 
foreach (string author in authorsList) 
Console.WriteLine(author); 

فهرست ۱

حاصل نمونه کد فهرست ۱ بصورت شکل ۱ است.

Split

شکل ۱.  آرایه‏ ای از زیررشته ‏ها

جداسازی رشته با استفاده از چندین کاراکتر

متد String.Split همچنین می‏تواند رشته را بر اساس چندین کاراکتر در همان متد جداسازی کند.

متد Split آرگومانی از یک رشته از کاراکترها را دریافت کرده و رشته را بر اساس تمامی کاراکترهای موجود در آن رشته جداسازی می‏کند.

فهرست ۲ مثالی از جداسازی یک رشته به آرایه ‏ای از رشته ‏ها بر اساس چندین کاراکتر است.

Console.WriteLine("Split with multiple separators"); 
// Split with multiple separators 
string multiCharString = "Mahesh..Chand, Henry\n He\t, Chris-Love, Raj..Beniwal, Praveen-Kumar"; 
// Split authors separated by a comma followed by space 
string[] multiArray = multiCharString.Split(new Char [] {' ', ',', '.', '-', '\n', '\t' } ); 
foreach (string author in multiArray) 
{ 
  if (author.Trim() != "") 
    Console.WriteLine(author); 
} 

فهرست ۲.  بر اساس آرایه ‏ای از کاراکترها

جداسازی رشته‏ ی محدود شده توسط یک رشته یا آرایه ‏ای از رشته‏ ها

متد String.Split همچنین می‏تواند یک رشته را بر اساس یک زیررشته یا چندین رشته‏ ی موجود در رشته جداسازی کند.

متد Split آرگومانی از یک آرایه از زیررشته‏ ها یا رشته ‏ها را دریافت می‏کند.

فهرست ۳ مثالی از جداسازی یک رشته به آرایه‏ ای از رشت ه‏ها بر اساس جدایی توسط دو زیررشته است.

Console.WriteLine("Split String delimited by another string"); 
       
string stringString = "Mahesh Chand, Neel Chand Beniwal, Raj Beniwal, Dinesh Beniwal"; 
// String separator 
string[] stringSeparators = new string[] { "Beniwal, ", "Chand, " }; 
string[] firstNames = stringString.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.None ); 
foreach (string firstName in firstNames) 
    Console.WriteLine(firstName); 

فهرست ۳. بر اساس آرایه ‏ای از رشته ‏ها

نمونه کد
فهرست ۴ نمونه کد کامل Split.String است.

using System; 
 
namespace SplitString 
{ 
  class Program 
  { 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      Console.WriteLine("Comma separated strings"); 
      // String of authors 
      string authors = "Mahesh Chand, Henry He, Chris Love, Raj Beniwal, Praveen Kumar"; 
      // Split authors separated by a comma followed by space 
      string[] authorsList = authors.Split(", "); 
      foreach (string author in authorsList) 
        Console.WriteLine(author); 
 
      Console.WriteLine("Split with multiple separators"); 
      // Split with multiple separators 
      string multiCharString = "Mahesh..Chand, Henry\n He\t, Chris-Love, Raj..Beniwal, Praveen-Kumar"; 
      // Split authors separated by a comma followed by space 
      string[] multiArray = multiCharString.Split(new Char [] {' ', ',', '.', '-', '\n', '\t' } ); 
      foreach (string author in multiArray) 
      { 
        if (author.Trim() != "") 
          Console.WriteLine(author); 
      } 
 
 
      Console.WriteLine("Split String delimited by another string"); 
       
      string stringString = "Mahesh Chand, Neel Chand Beniwal, Raj Beniwal, Dinesh Beniwal"; 
      // String separator 
      string[] stringSeparators = new string[] { "Beniwal, ", "Chand, " }; 
      string[] firstNames = stringString.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.None ); 
      foreach (string firstName in firstNames) 
          Console.WriteLine(firstName); 
      
      Console.ReadKey(); 
    } 
  } 
} 

فهرست ۴

حاصل نمونه کد فهرست ۴ بصورت شکل ۲ است.

Split

شکل ۲. مثال String.Split

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=35211
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
زهره سلطانیان
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد جداسازی رشته با Split در سی شارپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.