ورود / ثبت نام
0
0

تزریق وابستگی در .NET Core و بررسی طول عمر سرویس ‏ها

1144 بازدید
تزریق وابستگی در .NET Core

هدف این مقاله این است که درک سریعی از طول عمر سرویس ‏ها برای تزریق وابستگی در .NET Core ارائه دهد. این مقاله این مسأله که DI (تزریق وابستگی) چیست یا چگونه در .NET Core کار می‏کند را پوشش نمی‏دهد.در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد همراه ما باشید.

توضیح مختصر تزریق وابستگی در .NET Core

تزریق وابستگی (DI) الگویی است که می‏تواند به توسعه دهندگان کمک کند تا بخش ‏های مختلف برنامه ‏هایشان را جدا کنند. زمانی که یک سیستم طراحی می‏شود تا از DI استفاده کند، با کلاس‏ های بسیاری که وابستگی خود را از طریق سازنده‏ی خود (یا خاصیت‏ ها) درخواست می‏کنند، داشتن یک کلاس اختصاصاً برای ایجاد این کلاس‏ها با وابستگی‏ های مربوطه‏ شان مفید است. این کلاس‏ها به عنوان نگهدارنده شناخته می‏شوند، یا بطور اختصاصی، نگهدارنده ‏های وارونگی کنترل (IoC) یا یا نگهدارنده‏ های تزریق وابستگی (DI). نگهدارنده اساساً یک کارخانه است که مسئول ارائه ‏ی نمونه‏ هایی از انواع که از آن درخواست می‏شود است.

فریمورک Microsoft .NET Core

Microsoft .NET Core یک نگهدارنده‏ ی داخلی ساده (نشان داده شده توسط اینترفیس IServiceProvider) که از تزریق سازنده پشتیبانی می‏کند را شامل می‏شود. فضای نامی که آن را در زیر گروه خود شامل می‏شود Microsoft.Extensions.DependencyInjection است.

طول عمر تزریق وابستگی در .NET Core

در زمان ثبت، وابستگی‏ ها نیازمند یک تعریف طول عمر هستند. طول عمر سرویس شرایطی که تحت آن یک نمونه سرویس جدید ایجاد می‏شود را تعیین می‏کند. در زیر طول عمر‏هایی که توسط فریمورک .NET Core DI مشخص شده ‏اند را میتوانید مشاهده کنید.

 • Transient (گذرا)
  • هر زمان که درخواست شوند ایجاد می‏شود.
 • Scoped (دامنه ‏دار)
  • در هر دامنه، یعنی درخواست وب یا هر واحد کار، یک بار ایجاد می‏شود.
 • Singleton (تک عضو)
  • تنها برای اولین درخواست ایجاد شده است. اگر یک نمونه ‏ی خاص در زمان ثبت مشخص شود، این نمونه در اختیار تمامی مصرف‏ کنندگان نوع ثبت قرار خواهد گرفت.

بیایید طول عمر‏ها را با استفاده از یک قطعه کد ساده برای برنامه‏ ی کنسول زیر درک کنیم.

public interface IService 
  { 
    void Info(); 
  } 
 
  public interface ISingleton : IService { } 
  public interface IScoped : IService { } 
  public interface ITransient : IService { } 
 
  public abstract class Operation : ISingleton, IScoped, ITransient 
  { 
    private Guid _operationId; 
    private string _lifeTime; 
 
    public Operation(string lifeTime) 
    { 
      _operationId = Guid.NewGuid(); 
      _lifeTime = lifeTime; 
 
      Console.WriteLine($"{_lifeTime} Service Created."); 
    } 
 
    public void Info() 
    { 
      Console.WriteLine($"{_lifeTime}: {_operationId}"); 
    } 
  } 
 
  public class SingletonOperation : Operation 
  { 
    public SingletonOperation() : base("Singleton") { } 
  } 
  public class ScopedOperation : Operation 
  { 
    public ScopedOperation() : base("Scoped") { } 
  } 
  public class TransientOperation : Operation 
  { 
    public TransientOperation() : base("Transient") { } 
  } 
 
  class Program 
  { 
    static void Main(string[] args) 
    { 
 
      var serviceProvider = new ServiceCollection() 
        .AddTransient<ITransient, TransientOperation>() 
        .AddScoped<IScoped, ScopedOperation>() 
        .AddSingleton<ISingleton, SingletonOperation>() 
        .BuildServiceProvider(); 
 
 
      Console.WriteLine("========== Request 1 ============"); 
      serviceProvider.GetService<ITransient>().Info(); 
      serviceProvider.GetService<IScoped>().Info(); 
      serviceProvider.GetService<ISingleton>().Info(); 
      Console.WriteLine("========== ========= ============"); 
 
      Console.WriteLine("========== Request 2 ============"); 
      serviceProvider.GetService<ITransient>().Info(); 
      serviceProvider.GetService<IScoped>().Info(); 
      serviceProvider.GetService<ISingleton>().Info(); 
      Console.WriteLine("========== ========= ============"); 
 
 
      using (var scope = serviceProvider.CreateScope()) 
      { 
        Console.WriteLine("========== Request 3 ============"); 
        scope.ServiceProvider.GetService<IScoped>().Info(); 
        scope.ServiceProvider.GetService<ITransient>().Info(); 
        scope.ServiceProvider.GetService<ISingleton>().Info(); 
        Console.WriteLine("========== ========= ============"); 
 
        Console.WriteLine("========== Request 4 ============"); 
        scope.ServiceProvider.GetService<IScoped>().Info(); 
        scope.ServiceProvider.GetService<ISingleton>().Info(); 
        Console.WriteLine("========== ========= ============"); 
      } 
 
      using (var scope = serviceProvider.CreateScope()) 
      { 
        Console.WriteLine("========== Request 5 ============"); 
        scope.ServiceProvider.GetService<IScoped>().Info(); 
        scope.ServiceProvider.GetService<ISingleton>().Info(); 
        Console.WriteLine("========== ========= ============"); 
      } 
 
 
      Console.WriteLine("========== Request 6 ============"); 
      serviceProvider.GetService<IScoped>().Info(); 
      Console.WriteLine("========== ========= ============"); 
 
      Console.ReadKey(); 
    } 
 
 
  } 

نمونه خروجی


========== Request 1 ============
Transient Service Created.
Transient: 6958dca3-05a7-4322-82b6-dec6fcacefeb
Scoped Service Created.
Scoped: c1098528-5855-46f7-a284-ba2a1dff0769
Singleton Service Created.
Singleton: 5ca7706b-5181-49ff-be09-5493f0decc0d
========== ========= ============ 

========== Request 2 ============
Transient Service Created.
Transient: c7710765-0b09-43bd-86f4-0ef022ed5220
Scoped: c1098528-5855-46f7-a284-ba2a1dff0769
Singleton: 5ca7706b-5181-49ff-be09-5493f0decc0d
========== ========= ============ 

========== Request 3 ============
Scoped Service Created.
Scoped: 6d5d7842-468f-4040-907c-6b2ab907df61
Transient Service Created.
Transient: 1ec15435-dda2-4fe0-8e29-c154c0352c95
Singleton: 5ca7706b-5181-49ff-be09-5493f0decc0d
========== ========= ============ 

========== Request 4 ============
Scoped: 6d5d7842-468f-4040-907c-6b2ab907df61
Singleton: 5ca7706b-5181-49ff-be09-5493f0decc0d
========== ========= ============ 

========== Request 5 ============
<strong>Scoped Service Created.
</strong>Scoped: 2ad1a715-09b0-4aac-9b84-2df376cc2223
Singleton: 5ca7706b-5181-49ff-be09-5493f0decc0d
========== ========= ============ 

========== Request 6 ============
Scoped: c1098528-5855-46f7-a284-ba2a1dff0769
========== ========= ============ 

تحلیل خروجی

 • (Transient – (Request 1,2,3
  • در خروجی بالا، می‏توانیم ببینیم که یک سرویس ترنزینت نمونه ‏ی جدید هر بار که سرویس درخواست شده ایجاد شده است.
 • (Singleton – (Request 1,2,3,4,5
  • در خروجی بالا، می‏توانیم مشاهده کنیم که یک سرویس سینگلتون تنها هنگامی که برای اولین بار فراخوانده می‏شود ایجاد می‏شود. در درخواست‏ های بعدی، همان نمونه ارائه شده است.
 • (Scope – (Request 1,2,3,4,5,6

   در برنامه ‏ی نمونه، ما ۳ اسکوپ داریم:

 •  برای تابع اصلی
 • برای درخواست ۳ و ۴
 •  برای درخواست ۵

در خروجی بالا، می‏توان دید که یک سرویس دامنه‏ دار تنها هنگامی که برای اولین بار در یک اسکوپ خاص فراخوانی می‏شود، ایجاد شده است. بطور خلاصه، مانند یک سرویس سینگلتون در یک اسکوپ معین کار می‏کند.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=33560
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
زهره سلطانیان
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد تزریق وابستگی در .NET Core و بررسی طول عمر سرویس ‏ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.