ورود / ثبت نام
0
0

بازیابی داده های حذف شده در SQL Server

2032 بازدید
بازیابی داده های حذف شده

بازیابی داده های حذف شده

مقاله بررسی بازیابی داده های حذف شده در SQL Server در این آموزش نشان می دهیم که چگونه داده های حذف شده در SQL Server را دوباره برگردانیم. به شما خواهیم گفت درمواقع حذف تصادفی و غیرعمدی داده ها چگونه آن ها را بازیابی نمایید. این کار روی نسخه Enterprise Edition 2012 تست شده است.

لطفا مراحل زیر را اجرا نمایید و تنها زمانی به مرحله بعد بروید که مرحله قبلی به اتمام رسیده باشد.

مرحله اول:

یک دیتابیس جدید و سپس جدولی درون آن ایجاد می کنیم.

USE master 
GO 
 
CREATE DATABASE TestDb 
GO 
 
USE TestDb 
GO 
 
CREATE TABLE TestTable ( 
 id INT identity(1, 1) 
 ,NAME VARCHAR(50) 
 ,Value INT 
 ,ValueAt DATETIME DEFAULT(GetDate()) 
 ) 
GO 

مرحله دوم:

یک بکاپ کامل از این دیتابیس فراهم می کنیم.

BACKUP DATABASE TestDb TO DISK = 'D:\TestDb_Full.bak' 
WITH init 
 ,format 
 ,stats = 10 
GO 

مرحله سوم:

DML زیر را روی جدول dbo.TestTable دنبال کنید.

USE TestDb 
GO 
 
INSERT INTO TestTable ( NAME,Value) 
SELECT 'Maral' ,50 
UNION 
SELECT 'Araz' ,250 
UNION 
SELECT 'Ata' ,1200 
UNION 
SELECT 'Alireza',150 
UNION 
SELECT 'Mahdi' ,125 
UNION 
SELECT 'Mahsa' ,560 
UNION 
SELECT 'Amir' ,3200 
GO 
 
SELECT * FROM TestTable 
GO 
 
DELETE FROM TestTable WHERE id > 5 
GO 
 
SELECT * FROM TestTable 
GO 

بازیابی داده های حذف شده

مرحله چهارم:

حال که داده ها حذف شدند، زمان بازیابی آن هاست.

بازیابی داده های حذف شده

توجه: در اینجا، دیتابیس و به تبع آن جدول تازه ایجاد شده است. اگر زمان حذف داده ها یا زمان تقریبی را بدانیم، بازیابی داده ها به راحتی انجام می شود. اما اگر بازه زمانی بسیار بلند باشد یا زمان آن را فراموش کرده باشیم، بازیابی اطلاعات دشوار خواهد شد.

SELECT [Current LSN] 
 ,[Transaction ID] 
 ,[Operation] 
 ,[Context] 
 ,[AllocUnitName] 
FROM fn_dblog(NULL, NULL) 
WHERE [Operation] = 'LOP_DELETE_ROWS' 
 AND [AllocUnitName] = 'dbo.TestTable' 
 
SELECT [Current LSN] 
 ,[Operation] 
 ,[Transaction ID] 
 ,[Begin Time] 
 ,[Transaction Name] 
 ,[Transaction SID] 
 ,[AllocUnitName] 
FROM fn_dblog(NULL, NULL) 
WHERE [Transaction ID] = '0000:00000343'--<<Paste the TransactionID 
 AND [Operation] = 'LOP_BEGIN_XACT' 

بازیابی داده های حذف شده

--Copy CurrentLSN 00000021:000000b0:0001 
SELECT CONVERT(INT, CONVERT(VARBINARY, '0x00000021', 1)) --Same Value 
SELECT CONVERT(INT, CONVERT(VARBINARY, '0x000000b0', 1)) --Total 10 digit preceeded by 0 
SELECT CONVERT(INT, CONVERT(VARBINARY, '0x0001', 1)) --Total 5 digit preceeded by 0 
 
-->33000000017600001 
SELECT Cast(CONVERT(INT, CONVERT(VARBINARY, '0x00000021', 1))
 AS VARCHAR(5)) + RIGHT('0000000000' + CAST(CONVERT(INT, CONVERT(VARBINARY, '0x000000b0', 1)) AS NVARCHAR), 10) 
+ RIGHT('00000' + CAST(CONVERT(INT, CONVERT(VARBINARY, '0x0001', 1)) AS NVARCHAR), 5) AS 'MarkPoint' 
GO 

بازیابی داده های حذف شده

مرحله پنجم

حالا یک گزارش پشتیبان می گیریم. برای این کار، مدل بازیابی دیتابیس باید Full یا Bulk-logged باشد (روی دیتابیس راست کلیک کرده، Properties و سپس Options و بعد گزینه Recovery Model را انتخاب می کنیم)

BACKUP log TestDb TO DISK = 'D:\TestDb_log.trn' 
GO 

مرحله ششم:

بکاپ کامل دیتابیس را بازیابی می کنیم.

-- Starting first with restoring the FULL BACKUP with NORECOVERY 
RESTORE filelistonly 
FROM DISK = 'D:\TestDb_Full.bak'; 
 
RESTORE DATABASE [TestDb_New] 
FROM DISK = 'D:\TestDb_Full.bak' 
WITH MOVE 'TestDb' TO 'C:\TestDb.mdf' 
 ,MOVE 'TestDb_log' TO 'C:\TestDb_log.ldf' 
 ,REPLACE 
 ,NORECOVERY; 
GO 

مرحله هفتم:

گزارش پشتیبان دیتابیس را به صورت زیر بازیابی می نماییم.

RESTORE LOG TestDb_New 
FROM DISK = 'D:\TestDb_log.trn' 
WITH STOPBEFOREMARK = 'lsn:33000000017600001' 
GO 

مرحله هشتم:

داده های جدول را بررسی می کنیم.

بازیابی داده های حذف شده

مرحله نهم

جدول را از بین می بریم.

USE master 
GO 
DROP DATABASE TestDb 
DROP DATABASE TestDb_New 
-->The End<-- 

مرحله تعیین بازه زمانی

SELECT [Current LSN] 
 ,[Operation] 
 ,[Transaction ID] 
 ,[Begin Time] 
 ,[Transaction Name] 
 ,[Transaction SID] 
 ,[AllocUnitName] 
FROM fn_dblog(NULL, NULL) 
WHERE --[Operation] = 'LOP_BEGIN_XACT' 
 --and  
 [Begin Time] BETWEEN '2015/07/17 15:30:00:000' 
 AND '2015/07/17 16:00:00:000' 

بازیابی داده های حذف شده

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=22882
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
فاطمه زکایی
فاطمه زکایی هستم. فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی نرم افزار، مدت سه سال هست که در زمینه توسعه اپلیکیشن های تحت وب و اندروید و همچنین تولید محتوای تخصصی برنامه نویسی تحت وب و اندروید در مجموعه mspsoft در خدمت شما هستم.
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد بازیابی داده های حذف شده در SQL Server

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.