سورس پروژه ساخت صفحات ASPX به صورت داینامیک در ASP.NET

Loading...
ساخت صفحات ASPX

در این پروژه که کاربرد بسیار فراوانی در پروژه ASP.NET دارد میتوانید صفحات ASPX را از این پروژه ایجاد کنید ، یعنی قادر خواهید بود توسط این پروژه صفحات جدا در ASP.NET ایجاد کنید.زبان پروژه C# است که در محیط ASP.NET طراحی و برنامه نویسی شده است سورس کد کامل پروژه ضمیمه شده است امیدوارم استفاده کنید.

ساخت صفحات ASPX

      string root = Server.MapPath("~");
    //Read the Template file
      string Template = root + "\\PageTemplate.temp";      
      StringBuilder line = new StringBuilder();
      using (StreamReader rwOpenTemplate = new StreamReader(Template))
      {
        while (!rwOpenTemplate.EndOfStream)
        {
          line.Append(rwOpenTemplate.ReadToEnd());
        }
      }
     
      int ID = 0;
      string SaveFilePath = "";
      string SaveFileName = "";
      Random ran = new Random();
      ID = ran.Next();
 
        //Page Name Creator with only URL allowed character
string Title = ID.ToString() + "-" + StripURLNotAllowedChars(txtTitle.Text);
        SaveFileName = "\\"+ Title + ".aspx";
        SaveFilePath = root + "\\Pages\\" + SaveFileName;
         FileStream fsSave = File.Create(SaveFilePath);
         if (line != null)
         {   //Replace the page content       
           line.Replace("[Title]", txtTitle.Text.Replace("<", "&lt;").Replace(">", "&gt;").Replace('"', ' ').Replace('"', ' '));          
           line.Replace("[PageContent]", txtContent.Text);
           line.Replace("[MetaDes]", txtDes.Text.Replace('"', ' ').Replace('"', ' ').Replace('<', '-').Replace('>', '-') );
           line.Replace("[key]", txtKey.Text.Replace('"', ' ').Replace('"', ' ').Replace('<', '-').Replace('>', '-'));
           line.Replace("[ID]", ID.ToString());      
           StreamWriter sw = null;
           try
           {//write content
             sw = new StreamWriter(fsSave);
             sw.Write(line);
           }
           catch (Exception ex)
           {
             lblMessage.Text = ex.Message;
           }
           finally
           {
             sw.Close();            
           }
         }
  }
private string StripURLNotAllowedChars(string htmlString) 
{ 
string pattern = @"\s|\#|\$|\&|\||\!|\@|\%|\^|\*|\<\|\>|\\|\/|\+|\-|\="; 
return Regex.Replace(htmlString, pattern, "-"); 
} اطلاعات دانلود

دسترسی به لینک های دانلود این مطلب ، تنها برای اعضا امکان پذیر است


ورود به سایت عضویتمطالب مرتبط
ديدگاه خود را ارسال کنيد


محبوب ترين ويدئو هاي انلاين
دوره برنامه نویسی فروشگاه اینترنتی
 • تعداد اعضا 80k
 • قيمت دوره۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • امتيازدهي
  1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5( 5٫00 از 1 رای )
  Loading...
دوره آموزشی سیستم ثبت سفارش آنلاین
 • تعداد اعضا 80k
 • قيمت دوره--
 • امتيازدهي
  1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5( 5٫00 از 1 رای )
  Loading...
دوره طراحی سیستم مدیریت مشتریان
 • تعداد اعضا 80k
 • قيمت دوره۶۵,۵۰۰ تومان
 • امتيازدهي
  1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5( 5٫00 از 1 رای )
  Loading...