ورود / ثبت نام
0
0

بررسی Grid در طراحی متریال

442 بازدید
Grid

Grid

گرید یکی از کامپوننت های MDL برای چیدن محتوا متناسب با صفحه نمایش ها با سایز های مختلف می باشد. MDL grid با یک container/div تعریف شده و استفاده می شود. هر گرید در صفحه با سایز دسکتاپ ۱۲ ستون، در صفحات تبلت ۸ ستون و در صفحات گوشی ۴ ستون دارد که هر سایزی margin و gutter از پیش تعریف شده دارد. خانه های گرید با ترتیبی که تعریف شده اند، در یک سطر کنارهم قرار می گیرند. البته استثناهای زیر وجود دارد:

 • اگر cell تعریف شده جای کافی در سطر موردنظر از هر یک از سایزهای صفحه نمایش را نداشته باشد، به خط بعد می رود.
 • اگر یک cell اندازه ستون خاصی دارد که بزرگتر از تعداد ستون های یک سطر باشد، کل یک سطر را به تنهایی می گیرد.

MDL کلاس های CSS مختلفی را برای اعمال بهینه سازی های بصری و رفتاری روی container ها فراهم می کند. لیست زیر کلاس های موجود و تاثیر آن ها را نشان می دهد.

mdl-layout: یک container را به عنوان MDL معرفی می کند. در المنت container خارجی موردنیاز است.

mdl-grid: container را به عنوان یک کامپوننت MDL grid مشخص می کند. لازم است که روی المنت div خارجی استفاده شود.

mdl-cell: container را به عنوان یک MDL cell مشخص می کند. لازم است که روی المنت div داخلی استفاده شود.

mdl-grid- – no-spacing: برای ویرایش خانه های گرید به این صورت که هیچ marginای بین آن ها نباشد. استفاده از آن برای grid container اختیاری است.

mdl-cell—N-col: برای قرار دادن اندازه ستون برای cell تا N، که N عددی بین ۱ تا ۱۲ می باشد، به طور پیش فرض این عدد ۴ است؛ استفاده از آن روی المنت div داخلی اختیاری است.

mdl-cell- -N-col-desktop: برای قرار دادن اندازه ستون فقط در حالت دسکتاپ برای cell تا N، که N عددی بین ۱ تا ۱۲ می باشد. استفاده از آن روی المنت div داخلی اختیاری است.

mdl-cell- – N-col-tablet: برای قرار دادن اندازه ستون فقط در حالت تبلت برای cell تا N، که N عددی بین ۱ تا ۸ می باشد. استفاده از آن روی المنت div داخلی اختیاری است.

mdl-cell- – N-col-phone: برای قرار دادن اندازه ستون فقط در حالت گوشی برای cell تا N، که N عددی بین ۱ تا ۴ می باشد. استفاده از آن روی المنت div داخلی اختیاری است.

mdl-cell—hide-desktop: برای پنهان کردن یک cell زمانی که در حالت دسکتاپ هستیم استفاده می شود. استفاده از آن روی المنت div داخلی اختیاری است.

mdl-cell—hide-tablet: برای پنهان کردن یک cell زمانی که در حالت تبلت هستیم استفاده می شود. استفاده از آن روی المنت div داخلی اختیاری است.

mdl-cell—hide-phone: برای پنهان کردن یک cell زمانی که در حالت گوشی هستیم استفاده می شود. استفاده از آن روی المنت div داخلی اختیاری است.

mdl-cell—stretch: برای stretch کردن cell به صورت عمودی تا parent خود را پر کند، استفاده می شود. استفاده از آن روی المنت div داخلی اختیاری است.

mdl-cell- -top: برای تراز المنت در بالای parent استفاده می شود. استفاده از آن روی المنت div داخلی اختیاری است.

mdl-cell- -middle: برای تراز المنت در وسط parent استفاده می شود. استفاده از آن روی المنت div داخلی اختیاری است.

mdl-cell- -bottom: برای تراز المنت در پایین parent استفاده می شود. استفاده از آن روی المنت div داخلی اختیاری است.

مثال

مثال های زیر نمونه های مختلفی از استفاده کلاس mdl-grid برای استایل دادن به containerهای مختلف را نشان می دهد.

کلاس های MDL زیر استفاده می شوند:

 1. Mdl-layout: یک div را به عنوان یک کامپوننت MDL مشخص می کند.
 2. Mdl-js-layout: رفتارهای اولیه MDL را به div خارجی اضافه می کند.
 3. Mdl-layout- -fixed-header: header را همیشه visible نگه می دارد، حتی در صفحه نمایش های کوچک هم قابل دیدن است.
 4. Mdl-layout__header-row: container را به عنوان MDL header row مشخص می کند.
 5. Mdl-layout__drawer: div را به عنوان MDL layout drawer مشخص می کند.
 6. Mdl-layout-title: متن layout title را مشخص می کند.
 7. Mdl-navigation: div را به عنوان MDL navigation group مشخص می کند.
 8. Mdl-navigation__link: anchor را به عنوان MDL navigation link مشخص می کند.
 9. Mdl-layout__content: div را به عنوان MDL layout content مشخص می کند.
 10. Mdl-grid: div را به عنوان کامپوننت MDL grid مشخص می کند.
 11. Mdl-cell: div را به عنوان MDL cell مشخص می کند.
 12. Mdl-cell- -1-col: اندازه ستون یک cell را به اندازه یک cell از ۱۲ cell یک صفحه نمایش دسکتاپ تعیین می کند.
 13. Mdl-cell- -2-col: اندازه ستون یک cell را به اندازه دو cell از ۱۲ cell یک صفحه نمایش دسکتاپ تعیین می کند.
 14. Mdl-cell- -4-col: اندازه ستون یک cell را به اندازه چهار cell از ۱۲ cell یک صفحه نمایش دسکتاپ تعیین می کند.
 15. Mdl-cell- -6-col: اندازه ستون یک cell را دسکتاپ به اندازه شش cell از ۱۲ cell یک صفحه نمایش دسکتاپ تعیین می کند.
 16. Mdl-cell—۴-col-phone: اندازه ستون یک cell را به اندازه ۴ cell از ۴ cell یک صفحه نمایش گوشی تعیین می کند.
 17. Mdl-cell—۶-col-tablet: اندازه ستون یک cell را به اندازه ۶ cell از ۸ cell یک صفحه نمایش گوشی تعیین می کند.
 18. Mdl-cell—۸-col-tablet: اندازه ستون یک cell را به اندازه ۸ cell از ۸ cell یک صفحه نمایش گوشی تعیین می کند.

<html>

<head>

<link rel="stylesheet" href="https://storage.googleapis.com/code.getmdl.io/1.0.6/material.indigo-pink.min.css">

<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-preserve="%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fcode.getmdl.io%2F1.0.6%2Fmaterial.min.js%22%3E%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="&lt;script&gt;" title="&lt;script&gt;" />

<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">


<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-preserve="%3Cstyle%3E%0A%0A.graybox%20%7B%0A%0Abackground-color%3A%23ddd%3B%0A%0A%7D%0A%0A%3C%2Fstyle%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="&lt;style&gt;" title="&lt;style&gt;" />


</head>

<body>


<div class="mdl-layout mdl-js-layout mdl-layout--fixed-header">


<header class="mdl-layout__header">


<div class="mdl-layout__header-row">

<span class="mdl-layout-title">Material Design Grid</span>

</div>


</header><div class="mdl-layout__drawer">

<span class="mdl-layout-title">Material Design Tutorial</span>


<nav class="mdl-navigation">

<a class="mdl-navigation__link" href="">Home</a>

<a class="mdl-navigation__link" href="">About</a>

</nav>


</div>


<main class="mdl-layout__content">


<div class="mdl-grid">


<div class="mdl-cell mdl-cell--1-col graybox">1</div><div class="mdl-cell mdl-cell--1-col graybox">2</div><div class="mdl-cell mdl-cell--1-col graybox">3</div><div class="mdl-cell mdl-cell--1-col graybox">4</div><div class="mdl-cell mdl-cell--1-col graybox">5</div><div class="mdl-cell mdl-cell--1-col graybox">6</div><div class="mdl-cell mdl-cell--1-col graybox">7</div><div class="mdl-cell mdl-cell--1-col graybox">8</div><div class="mdl-cell mdl-cell--1-col graybox">9</div><div class="mdl-cell mdl-cell--1-col graybox">10</div><div class="mdl-cell mdl-cell--1-col graybox">11</div><div class="mdl-cell mdl-cell--1-col graybox">12</div>


</div><div class="mdl-grid">


<div class="mdl-cell mdl-cell--4-col graybox">1</div><div class="mdl-cell mdl-cell--4-col graybox">2</div><div class="mdl-cell mdl-cell--4-col graybox">3</div>


</div><div class="mdl-grid">


<div class="mdl-cell mdl-cell--6-col graybox">6</div><div class="mdl-cell mdl-cell--4-col graybox">4</div><div class="mdl-cell mdl-cell--2-col graybox">2</div>


</div><div class="mdl-grid">


<div class="mdl-cell mdl-cell--6-col mdl-cell--8-col-tablet graybox">6 on desktop, 8 on tablet</div><div class="mdl-cell mdl-cell--4-col mdl-cell--6-col-tablet graybox">4 on desktop, 6 on tablet</div><div class="mdl-cell mdl-cell--2-col mdl-cell--4-col-phone graybox">2 on desktop, 4 on phone</div>


</div>


</main>

</div>


</body>

</html>

خروجی :
Grid

Grid

Grid

 • پسورد: www.mspsoft.com
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=21603
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
فاطمه زکایی
فاطمه زکایی هستم. فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی نرم افزار، مدت سه سال هست که در زمینه توسعه اپلیکیشن های تحت وب و اندروید و همچنین تولید محتوای تخصصی برنامه نویسی تحت وب و اندروید در مجموعه mspsoft در خدمت شما هستم.
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد بررسی Grid در طراحی متریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.