"> ایجاد PopupBox در کنترل های Telerik | ام اس پی سافت

ایجاد PopupBox در کنترل های Telerik

PopupBox

در این مقاله نشان می دهیم که چگونه یک popupBox در کنترل های Telerik ایجاد نمایید. تمامی کد های موردنیازتان را میتوانید در ادامه ی مطلب ببینید. با من همراه باشید …

PopupBox

در ادامه برخی از مراحل ایجاد popupBox در کنترل telerik نشان داده شده است:

PopupBox

فایل CSS:

<styletype="text/css"> 
.Main 
{ 
  width: 100%; 
} 
 
.HeadTitle  
{ 
  width: 100%; 
  height: 40px; 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
  font-size: 16px; 
  font-weight: normal; 
  font-style: normal; 
  font-variant: normal; 
  text-transform: capitalize; 
  color: #333333; 
  margin: 0pxauto; 
  padding: 5px; 
} 
 
.TitleColor  
{ 
  width: 100%; 
  height: 32px; 
  background-color: #006699; 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
  font-size: 14px; 
  font-weight: bold; 
  font-style: normal; 
  font-variant: normal; 
  text-transform: capitalize; 
  color: #FFFFFF; 
  padding: 5px; 
} 
 
.Clear  
{ 
  clear: both; 
} 
 
.ControlDesign  
{ 
  width: 100%; 
  height: auto; 
  padding: 5px; 
} 
 
.auto-style1  
{ 
  height: 25px; 
} 
 
.auto-style2  
{ 
  width: 137px; 
} 
 
.auto-style3  
{ 
  width: 4px; 
} 
 
.auto-style4  
{ 
  height: 25px; 
  width: 170px; 
} 
 
.auto-style5 
{ 
  width: 170px; 
} 
 
.auto-style6  
{ 
  height: 25px; 
  width: 4px; 
} 
 
.auto-style7  
{ 
  height: 25px; 
  width: 137px; 
} 
 
.auto-style9  
{ 
  height: 25px; 
  width: 130px; 
} 
 
.auto-style10  
{ 
  width: 130px; 
} 
 
.auto-style11  
{ 
  height: 25px; 
  width: 33px; 
} 
 
.auto-style12  
{ 
  width: 33px; 
} 
 
.auto-style13  
{ 
  width: 4px; 
} 
 
.auto-style14  
{ 
  height: 25px; 
  width: 4px; 
} 
 
.auto-style15  
{ 
  width: 3px; 
} 
 
.auto-style16  
{ 
  width: 207px; 
} 
 
.auto-style17  
{ 
  width: 449px; 
} 
.TopRight  
{ 
  width: 235px; 
  float: right; 
  margin-bottom: 10px; 
} 
</style> 
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پیشنهاد میکنم : دانلود کتاب فارسی اموزش کار با کامپوننت Telerik Reporting

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

طراحی:

<telerik:RadWindowTitle="Job Line" ID="RadWindow1" runat="server" Height="500px" Width="950px"> 
  <ContentTemplate> 
    <div class="TitleColor"> 
      <asp:LabelID="Label6" runat="server" Text="Job Line Details"></asp:Label> 
        </div> 
        <div class="ControlDesign"> 
          <table style="width: 100%;"> 
            <tr> 
              <td class="auto-style5"> </td> 
                <td class="auto-style3"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td> </td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td class="auto-style5">Skill Group</td> 
                <td class="auto-style3">:</td> 
                  <td> 
                    <telerik:RadDropDownListID="RadDropDownList4" runat="server" Width="200px"> 
                      </telerik:RadDropDownList> 
                  </td> 
                  <td> </td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td class="auto-style5"> </td> 
                <td class="auto-style3"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td> </td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <tdc lass="auto-style5">Skill</td> 
                <td class="auto-style3">:</td> 
                  <td> 
                    <telerik:RadComboBoxID="RadComboBox2" runat="server" Width="200px"> 
                      </telerik:RadComboBox> 
                  </td> 
                  <td> </td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td class="auto-style5"> </td> 
                <td class="auto-style3"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td> </td> 
            </tr> 
            </table> 
            <table style="width: 100%;"> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td class="auto-style16"> </td> 
                    <td> </td> 
                    <td class="btn"> </td> 
                      <td> </td> 
                      <td> </td> 
                      <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5">Requested Date of Hiring</td> 
                  <td>:</td> 
                  <td class="auto-style16"> 
                    <telerik:RadDatePickerID="RadDatePicker4" runat="server" Width="207px"> 
                      </telerik:RadDatePicker> 
                      </td> 
                      <td> </td> 
                      <tdclass="btn">No of Position</td> 
                        <td>:</td> 
                        <td> 
                          <telerik:RadTextBoxID="RadTextBox10" runat="server" Width="200px"> 
                            </telerik:RadTextBox> 
                        </td> 
                        <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td class="auto-style16"> </td> 
                    <td> </td> 
                    <td class="btn"> </td> 
                      <td> </td> 
                      <td> </td> 
                      <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5">Notes</td> 
                  <td>:</td> 
                  <td colspan="5"> 
                    <telerik:RadTextBoxID="RadTextBox11" runat="server" Width="540px" Height="50px" TextMode="MultiLine"> 
                      </telerik:RadTextBox> 
                      </td> 
                      <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td class="auto-style16"> </td> 
                    <td> </td> 
                    <td class="btn"> </td> 
                      <td> </td> 
                      <td> </td> 
                      <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5">Comments</td> 
                  <td>:</td> 
                  <td colspan="5"> 
                    <telerik:RadTextBoxID="RadTextBox12" runat="server" Width="540px" Height="50px" TextMode="MultiLine"> 
                      </telerik:RadTextBox> 
                      </td> 
                      <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <tdcolspan="5"> </td> 
                    <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td colspan="5"> 
                    <telerik:RadButtonID="BtnCancel" runat="server" Text="Cancel" Width="100px"> 
                      </telerik:RadButton> 
                      <telerik:RadButtonID="BtnReset" runat="server" Text="Reset" Width="100px"> 
                        </telerik:RadButton> 
                        <telerik:RadButtonID="BtnSave" runat="server" BackColor="#0066FF" Text="Save" Width="100px"> 
                          </telerik:RadButton> 
                          </td> 
                          <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td colspan="5"> </td> 
                    <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td colspan="5"> </td> 
                    <td> </td> 
              </tr> 
              </table> 
              </div> 
  </ContentTemplate> 
  </telerik:RadWindow> 

در رویداد کلیک دکمه:

protected void BtnAddJobLine_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  string script = "function f(){$find(\"" + RadWindow1.ClientID + "\").show(); Sys.Application.remove_load(f);}Sys.Application.add_load(f);"; 
  ScriptManager.RegisterStartupScript(this, this.GetType(), "key", script, true); 
} 
 
protected void BtnCancel_Click(object sender, EventArgs e)  
{ 
  string script = "function f(){$find(\"" + RadWindow1.ClientID + "\").close(); Sys.Application.remove_load(f);}Sys.Application.add_load(f);"; 
  ScriptManager.RegisterStartupScript(this, this.GetType(), "key", script, true); 
}

موفق باشید !

 • پسورد: www.mspsoft.com
فاطمه زکایی

فاطمه زکایی هستم. فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی نرم افزار، مدت سه سال هست که در زمینه توسعه اپلیکیشن های تحت وب و اندروید و همچنین تولید محتوای تخصصی برنامه نویسی تحت وب و اندروید در مجموعه mspsoft در خدمت شما هستم.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.