ورود / ثبت نام
0
0

ایجاد PopupBox در کنترل های Telerik

596 بازدید
PopupBox

PopupBox

در این مقاله نشان می دهیم که چگونه یک popupBox در کنترل های Telerik ایجاد نمایید. تمامی کد های موردنیازتان را میتوانید در ادامه ی مطلب ببینید. با من همراه باشید …

PopupBox

در ادامه برخی از مراحل ایجاد popupBox در کنترل telerik نشان داده شده است:

PopupBox

فایل CSS:

<styletype="text/css"> 
.Main 
{ 
  width: 100%; 
} 
 
.HeadTitle  
{ 
  width: 100%; 
  height: 40px; 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
  font-size: 16px; 
  font-weight: normal; 
  font-style: normal; 
  font-variant: normal; 
  text-transform: capitalize; 
  color: #333333; 
  margin: 0pxauto; 
  padding: 5px; 
} 
 
.TitleColor  
{ 
  width: 100%; 
  height: 32px; 
  background-color: #006699; 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
  font-size: 14px; 
  font-weight: bold; 
  font-style: normal; 
  font-variant: normal; 
  text-transform: capitalize; 
  color: #FFFFFF; 
  padding: 5px; 
} 
 
.Clear  
{ 
  clear: both; 
} 
 
.ControlDesign  
{ 
  width: 100%; 
  height: auto; 
  padding: 5px; 
} 
 
.auto-style1  
{ 
  height: 25px; 
} 
 
.auto-style2  
{ 
  width: 137px; 
} 
 
.auto-style3  
{ 
  width: 4px; 
} 
 
.auto-style4  
{ 
  height: 25px; 
  width: 170px; 
} 
 
.auto-style5 
{ 
  width: 170px; 
} 
 
.auto-style6  
{ 
  height: 25px; 
  width: 4px; 
} 
 
.auto-style7  
{ 
  height: 25px; 
  width: 137px; 
} 
 
.auto-style9  
{ 
  height: 25px; 
  width: 130px; 
} 
 
.auto-style10  
{ 
  width: 130px; 
} 
 
.auto-style11  
{ 
  height: 25px; 
  width: 33px; 
} 
 
.auto-style12  
{ 
  width: 33px; 
} 
 
.auto-style13  
{ 
  width: 4px; 
} 
 
.auto-style14  
{ 
  height: 25px; 
  width: 4px; 
} 
 
.auto-style15  
{ 
  width: 3px; 
} 
 
.auto-style16  
{ 
  width: 207px; 
} 
 
.auto-style17  
{ 
  width: 449px; 
} 
.TopRight  
{ 
  width: 235px; 
  float: right; 
  margin-bottom: 10px; 
} 
</style> 
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پیشنهاد میکنم : دانلود کتاب فارسی اموزش کار با کامپوننت Telerik Reporting

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

طراحی:

<telerik:RadWindowTitle="Job Line" ID="RadWindow1" runat="server" Height="500px" Width="950px"> 
  <ContentTemplate> 
    <div class="TitleColor"> 
      <asp:LabelID="Label6" runat="server" Text="Job Line Details"></asp:Label> 
        </div> 
        <div class="ControlDesign"> 
          <table style="width: 100%;"> 
            <tr> 
              <td class="auto-style5"> </td> 
                <td class="auto-style3"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td> </td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td class="auto-style5">Skill Group</td> 
                <td class="auto-style3">:</td> 
                  <td> 
                    <telerik:RadDropDownListID="RadDropDownList4" runat="server" Width="200px"> 
                      </telerik:RadDropDownList> 
                  </td> 
                  <td> </td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td class="auto-style5"> </td> 
                <td class="auto-style3"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td> </td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <tdc lass="auto-style5">Skill</td> 
                <td class="auto-style3">:</td> 
                  <td> 
                    <telerik:RadComboBoxID="RadComboBox2" runat="server" Width="200px"> 
                      </telerik:RadComboBox> 
                  </td> 
                  <td> </td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td class="auto-style5"> </td> 
                <td class="auto-style3"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td> </td> 
            </tr> 
            </table> 
            <table style="width: 100%;"> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td class="auto-style16"> </td> 
                    <td> </td> 
                    <td class="btn"> </td> 
                      <td> </td> 
                      <td> </td> 
                      <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5">Requested Date of Hiring</td> 
                  <td>:</td> 
                  <td class="auto-style16"> 
                    <telerik:RadDatePickerID="RadDatePicker4" runat="server" Width="207px"> 
                      </telerik:RadDatePicker> 
                      </td> 
                      <td> </td> 
                      <tdclass="btn">No of Position</td> 
                        <td>:</td> 
                        <td> 
                          <telerik:RadTextBoxID="RadTextBox10" runat="server" Width="200px"> 
                            </telerik:RadTextBox> 
                        </td> 
                        <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td class="auto-style16"> </td> 
                    <td> </td> 
                    <td class="btn"> </td> 
                      <td> </td> 
                      <td> </td> 
                      <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5">Notes</td> 
                  <td>:</td> 
                  <td colspan="5"> 
                    <telerik:RadTextBoxID="RadTextBox11" runat="server" Width="540px" Height="50px" TextMode="MultiLine"> 
                      </telerik:RadTextBox> 
                      </td> 
                      <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td class="auto-style16"> </td> 
                    <td> </td> 
                    <td class="btn"> </td> 
                      <td> </td> 
                      <td> </td> 
                      <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5">Comments</td> 
                  <td>:</td> 
                  <td colspan="5"> 
                    <telerik:RadTextBoxID="RadTextBox12" runat="server" Width="540px" Height="50px" TextMode="MultiLine"> 
                      </telerik:RadTextBox> 
                      </td> 
                      <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <tdcolspan="5"> </td> 
                    <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td colspan="5"> 
                    <telerik:RadButtonID="BtnCancel" runat="server" Text="Cancel" Width="100px"> 
                      </telerik:RadButton> 
                      <telerik:RadButtonID="BtnReset" runat="server" Text="Reset" Width="100px"> 
                        </telerik:RadButton> 
                        <telerik:RadButtonID="BtnSave" runat="server" BackColor="#0066FF" Text="Save" Width="100px"> 
                          </telerik:RadButton> 
                          </td> 
                          <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td colspan="5"> </td> 
                    <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="auto-style5"> </td> 
                  <td> </td> 
                  <td colspan="5"> </td> 
                    <td> </td> 
              </tr> 
              </table> 
              </div> 
  </ContentTemplate> 
  </telerik:RadWindow> 

در رویداد کلیک دکمه:

protected void BtnAddJobLine_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  string script = "function f(){$find(\"" + RadWindow1.ClientID + "\").show(); Sys.Application.remove_load(f);}Sys.Application.add_load(f);"; 
  ScriptManager.RegisterStartupScript(this, this.GetType(), "key", script, true); 
} 
 
protected void BtnCancel_Click(object sender, EventArgs e)  
{ 
  string script = "function f(){$find(\"" + RadWindow1.ClientID + "\").close(); Sys.Application.remove_load(f);}Sys.Application.add_load(f);"; 
  ScriptManager.RegisterStartupScript(this, this.GetType(), "key", script, true); 
}

موفق باشید !

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=18199
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
فاطمه زکایی
فاطمه زکایی هستم. فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی نرم افزار، مدت سه سال هست که در زمینه توسعه اپلیکیشن های تحت وب و اندروید و همچنین تولید محتوای تخصصی برنامه نویسی تحت وب و اندروید در مجموعه mspsoft در خدمت شما هستم.
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد ایجاد PopupBox در کنترل های Telerik

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.