ورود / ثبت نام
0
0

پر کردن GridView با استفاده از فایل های CSV

294 بازدید
پر کردن GridView

پر کردن GridView

در این مقاله میخواهیم با هم به یکی دیگر از شیوه های پر کردن GridView بپردازیم. این شیوه ی پر کردن GridView با استفاده از فایل های CSV صورت میگیرد. کد ها به صورت کامل همراه با توضیحات برایتان در ادامه ی مطلب آورده شده است. با من همراه باشید …

پر کردن GridView

ابتدا یک فایل CSV به نام Employee به صورت زیر ایجاد می کنیم:

پر کردن GridView

حالا ما رکوردهایی داریم که می توانیم به GridView متصل (Bind) کنیم، یک پروژه ساده وب اپلیکیشن به شکل زیر ایجاد می کنیم:

ویژوال استودیو ۲۰۱۲ را باز کرده و یک Empty Website ایجاد می کنیم.

نام مناسبی برای انتخاب می کنیم (در اینجا BindGridViewFormCSVFileRecords) و مکان ذخیره سازی آن را مشخص می کنیم.

سپس در Solution Explorer روی نام پروژه راست کلیک کرده و Add New Item و سپس Web Form را انتخاب می کنیم.

یک button، یک GridView و یک FileUploader به فرم Default.aspx اضافه می کنیم.

به این ترتیب Default.aspx به شکل زیر خواهد بود:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head id="Head1" runat="server"> 
  <title>Article By MspSoft</title> 
</head> 
<body bgcolor="blue"> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div style="color: White;"> 
  
    <table> 
      <tr> 
        <td> 
          Select File 
        </td> 
        <td> 
          <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" /> 
        </td> 
        <td> 
        </td> 
        <td> 
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Upload" OnClick="Button1_Click" /> 
        </td> 
      </tr> 
    </table> 
    <br /> 
    <br /> 
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="None"> 
      <AlternatingRowStyle BackColor="White" /> 
      <EditRowStyle BackColor="#7C6F57" /> 
      <FooterStyle BackColor="#1C5E55" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
      <HeaderStyle BackColor="#1C5E55" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
      <PagerStyle BackColor="#666666" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" /> 
      <RowStyle BackColor="#E3EAEB" /> 
      <SelectedRowStyle BackColor="#C5BBAF" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" /> 
      <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F8FAFA" /> 
      <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#246B61" /> 
      <SortedDescendingCellStyle BackColor="#D4DFE1" /> 
      <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#15524A" /> 
    </asp:GridView> 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 

کد مربوط به کلاس Default.aspx.cs نیز به شکل زیر خواهد بود:

using System; 
using System.IO; 
using System.Data; 
public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{ 
   
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
 
  } 
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
  { 
    //Creating object of datatable 
    DataTable tblcsv = new DataTable(); 
    //creating columns 
    tblcsv.Columns.Add("Name"); 
    tblcsv.Columns.Add("City"); 
    tblcsv.Columns.Add("Address"); 
    tblcsv.Columns.Add("Designation"); 
     //getting full file path of Uploaded file 
    string CSVFilePath = Path.GetFullPath(FileUpload1.PostedFile.FileName); 
    //Reading All text 
    string ReadCSV = File.ReadAllText(CSVFilePath); 
    //spliting row after new line 
    foreach (string csvRow in ReadCSV.Split('\n')) 
    { 
      if (!string.IsNullOrEmpty(csvRow)) 
      { 
        //Adding each row into datatable 
        tblcsv.Rows.Add(); 
        int count = 0; 
        foreach (string FileRec in csvRow.Split(',')) 
        { 
          tblcsv.Rows[tblcsv.Rows.Count - 1][count] = FileRec; 
          count++; 
        } 
      } 
      //Calling Bind Grid Functions 
      Bindgrid(tblcsv); 
      
    } 
  } 
  //Function to bind gridview 
  private void Bindgrid(DataTable csvdt) 
  { 
    GridView1.DataSource = csvdt; 
    GridView1.DataBind(); 
  } 
}  

حالا برنامه را اجرا می کنیم و خروجی به شکل زیر خواهد بود:

پر کردن GridView

با استفاده از دکمه browse فایلی را انتخاب می کنیم:

پر کردن GridView

حال روی دکمه Upload کلیک می کنیم. رکوردهای GridView به شکل زیر در می آیند:

پر کردن GridView

موفق باشید !

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=17714
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد پر کردن GridView با استفاده از فایل های CSV

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.