ورود / ثبت نام
0
0

پر کردن ListBox با استفاده از jQuery AJAX و JSON در ASP.NET

329 بازدید
ListBox

ListBox

در این مقاله به شما توضیح می دهیم که چگونه ListBox را با استفاده از  jQuery AJAX و JSON در ASP.NET پر کنید. مقاله به صورت کامل و بخش به بخش بوده و به صورت تصویری تمام مراحل برسی میکند.همراه ما باشید.

 

ساخت پایگاه داده:

ListBox

میتوانید تعدادی رکورد نیز به آن اضافه کنید.

 

ListBox

کد HTML زیر شامل ASP.Net ListBox می باشد در واقع یک ListBox ایجاد میکند.

<asp:ListBox ID="lstCustomers" runat="server">
</asp:ListBox>

برای ارتباط با دیتابیس نیاز به فضای نام زیر دارید:

سی شارپ:

namespacesusing System.Data;
using System.Web.Services;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;

VB.Net:

Imports System.Data
Imports System.Web.Services
Imports System.Configuration
Imports System.Data.SqlClient

The WebMethod زیر لیست مشتری ها را از جدول مشتری ها می گیرد و سپس یک generic list از ListItem class ایجاد می کند. در هر object، ListItem اسم مشتری در قسمت متنی و CustomerId در قسمت مقادیر (Value) تنظیم می شود.

[WebMethod]
public static List<ListItem> GetCustomers()
{
  string query = "SELECT CustomerId, Name FROM Customers";
  string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
  using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
  {
    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(query))
    {
      List<ListItem> customers = new List<ListItem>();
      cmd.CommandType = CommandType.Text;
      cmd.Connection = con;
      con.Open();
      using (SqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader())
      {
        while (sdr.Read())
        {
          customers.Add(new ListItem
          {
            Value = sdr["CustomerId"].ToString(),
            Text = sdr["Name"].ToString()
          });
        }
      }
      con.Close();
      return customers;
    }
  }
}

VB.NET:

<WebMethod()> _
Public Shared Function GetCustomers() As List(Of ListItem)
  Dim query As String = "SELECT CustomerId, Name FROM Customers"
  Dim constr As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("constr").ConnectionString
  Using con As New SqlConnection(constr)
    Using cmd As New SqlCommand(query)
      Dim customers As New List(Of ListItem)()
      cmd.CommandType = CommandType.Text
      cmd.Connection = con
      con.Open()
      Using sdr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader()
        While sdr.Read()
          customers.Add(New ListItem() With { _
           .Value = sdr("CustomerId").ToString(), _
           .Text = sdr("Name").ToString() _
          })
        End While
      End Using
      con.Close()
      Return customers
    End Using
  End Using
End Function

پر کردن آیتم های ListBox در سمت مشتری (Client) با استفاده از jQuery :

در درون کنترل کننده رویداد های (event handler) اسناد (document)، ابتدا WebMethod با استفاده از عملکرد jQuery AJAX فرا خوانده می شود.

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
  $.ajax({
    type: "POST",
    url: "Default.aspx/GetCustomers",
    data: '{}',
    contentType: "application/json; charset=utf-8",
    dataType: "json",
    success: function (r) {
      var lstCustomers = $("[id*=lstCustomers]");
      lstCustomers.empty();
      $.each(r.d, function () {
        lstCustomers.append($("<option></option>").val(this['Value']).html(this['Text']));
      });
    }
  });
});
</script>

حال میتوانید پروژه را اجرا کنید.

موفق باشید.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=16565
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
محمد نجفی
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد پر کردن ListBox با استفاده از jQuery AJAX و JSON در ASP.NET

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.