ورود / ثبت نام
0
0

پر کردن GridView با استفاده از دیتابیس MS Access در ASP.NET

773 بازدید
پر کردن GridView

پر کردن GridView

در این مقاله با هم به سراغ نحوه ی پر کردن GridView با استفاده از دیتابیس MS Access در ASP.NET با استفاده از سی شارپ خواهیم رفت. ما دیتابیسمان را در MS Access میسازیم و با استفاده از داده های آن ، GridView را پر میکنیم. سورس پروژه نیز در ادامه ی مطلب برایتان قرار داده شده است …

پر کردن GridView

بخش ورودی

گام اول :

ویژوال استودیوی ۲۰۱۰ خود را باز کنید و یک وب سایت خالی بسازید و نامی مناسب مانند Gridview_demo برای آن برگزینید.

گام دوم :

در قسمت Solution Explorer وب سایت خالیتان را خواهید دید. یک وب فرم همانند زیر اضافه کنید :

راست کلیک بر روی پروژه و گزینه ی Add New Item و سپس گزینه ی Web Form. نام Gridview_demo را برای آن قرار دهید.

بخش دیتابیس

MS Access 2007 یا هر ورژنی که دارید را باز کنید و بر روی Blank Database و سپس Create کلیک کنید.

پر کردن GridViewپر کردن GridView

پس از ایجاد دیتابیس در قسمت سمت چپ میتوانید جدول پیش فرض خود را ببینید ، سپس بر روی جدول راست کلیک کنید و به قسمت Design View بروید. در قسمت Design View میخواهیم مقداری ورودی به جدولمان اضافه کنیم.

پر کردن GridView

زمانی که طراحیتان تکمیل شد ، دوباره به جدول [tbl_data] بازگردید و بر روی Datasheet View راست کلیک کنید. مقداری داده در آن field ها وارد کنید تا بتوانیم داده هایمان را پر کنیم.

پر کردن GridView

ایجاد Connection بین MS Access و ویژوال استودیو

ویژوال استودیو را باز کنید. سپس در قسمت Server Explorer به Connect to Database بروید و پنجره ی Add Connection همانند زیر نمایش داده خواهد شد :

پر کردن GridView

بر روی Change کلیک کنید تا پنجره ای جدید از Change Data Source همانند زیر دریافت کنید :

پر کردن GridViewپر کردن GridView

در اینجا میتوانید ببینید که دیتابیس MS Access به عنوان یک Data Source گرفته شده است زیرا ما دسترسی دیتابیس را با خودمان داریم. پس از آن باید دیتابیسی که ذخیره کرده ایم را انتخاب کنیم. آن را انتخاب کنید و گزینه ی Test Connection را انتخاب کنید. اگر اعلام شد که Test Connection موفق بوده است ، آنگاه به سراغ ادامه ی عملیات میرویم ، در غیر اینصورت عملیات بالا را دوباره تکرار میکنیم.

بخش طراحی

گام سوم:

فایل Gridview_demo.aspx را باز کنید.

Gridview_demo.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title></title> 
  <style type="text/css"> 
    .style1 
    { 
      text-decoration: underline; 
      color: #0000FF; 
      font-size: large; 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div> 
   
    <span class="style1"><strong>Gridview Databind using MS Access Database</strong></span><br /> 
    <br /> 
   
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"  
      DataKeyNames="id" BackColor="White" BorderColor="White"  
      BorderStyle="Ridge" BorderWidth="2px" CellPadding="3" CellSpacing="1"  
      GridLines="None"> 
      <Columns> 
        <asp:TemplateField HeaderText="ID"> 
          <EditItemTemplate> 
            <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("id") %>'></asp:TextBox> 
          </EditItemTemplate> 
          <ItemTemplate> 
            <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("id") %>'></asp:Label> 
          </ItemTemplate> 
        </asp:TemplateField> 
        <asp:TemplateField HeaderText="First Name"> 
          <EditItemTemplate> 
            <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Text='<%# Bind("fname") %>'></asp:TextBox> 
          </EditItemTemplate> 
          <ItemTemplate> 
            <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Bind("fname") %>'></asp:Label> 
          </ItemTemplate> 
        </asp:TemplateField> 
        <asp:TemplateField HeaderText="Last Name"> 
          <EditItemTemplate> 
            <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Text='<%# Bind("lname") %>'></asp:TextBox> 
          </EditItemTemplate> 
          <ItemTemplate> 
            <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text='<%# Bind("lname") %>'></asp:Label> 
          </ItemTemplate> 
        </asp:TemplateField> 
        <asp:TemplateField HeaderText="City"> 
          <EditItemTemplate> 
            <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Text='<%# Bind("city") %>'></asp:TextBox> 
          </EditItemTemplate> 
          <ItemTemplate> 
            <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text='<%# Bind("city") %>'></asp:Label> 
          </ItemTemplate> 
        </asp:TemplateField> 
      </Columns> 
      <FooterStyle BackColor="#C6C3C6" ForeColor="Black" /> 
      <HeaderStyle BackColor="#4A3C8C" Font-Bold="True" ForeColor="#E7E7FF" /> 
      <PagerStyle BackColor="#C6C3C6" ForeColor="Black" HorizontalAlign="Right" /> 
      <RowStyle BackColor="#DEDFDE" ForeColor="Black" /> 
      <SelectedRowStyle BackColor="#9471DE" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
      <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F1F1F1" /> 
      <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#594B9C" /> 
      <SortedDescendingCellStyle BackColor="#CAC9C9" /> 
      <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#33276A" /> 
    </asp:GridView> 
   
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 

طراحی شما به صورت زیر خواهد بود :

پر کردن GridView

بخش کد

گام چهارم :

فایل Gridview_demo.aspx.cs را باز کنید و کد های زیر را وارد کنید تا برنامه بتواند شروع به کار کند.

Gridview_demo.cs

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Data; 
using System.Data.OleDb; 
 
public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{ 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
 
    if (!Page.IsPostBack) 
    { 
      refreshdata(); 
    } 
  } 
 
  public void refreshdata() 
  { 
 
 
    OleDbConnection con = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\nilu\Desktop\Database1.accdb"); 
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("select * from tbl_data",con); 
    OleDbDataAdapter olda = new OleDbDataAdapter(cmd); 
    DataTable dt = new DataTable(); 
    olda.Fill(dt); 
     
   
    GridView1.DataSource = dt; 
    GridView1.DataBind(); 
  
  } 
 
 
} 

بخش خروجی

پر کردن GridView

امیدوارم از آن استفاده کنید.

موفق باشید !

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=15888
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد پر کردن GridView با استفاده از دیتابیس MS Access در ASP.NET

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.