"> ذخیره XML Data در صفحه ی Excel با استفاده از VBScript و HTML5

ذخیره XML Data در صفحه ی Excel با استفاده از VBScript و HTML5

XML Data

در این مقاله با هم خواهیم دید که چگونه یک فایل XML را بخوانیم و XML Data را در یک صفحه ی Microsoft Excel با استفاده از VBScript و HTML5 ذخیره کنیم. توضیحات کامل به همراه تصاویر قدم به قدم آن برایتان در ادامه ی مطلب آورده شده است. با من همراه باشید …

XML Data

XML Data

گام اول

۱ برنامه ی Excel را اجرا کنید.

۲ workbook خالی را با فرمت xlsx ذخیره کنید.

۳ workbook را ببینید.

XML Data

گام دوم

۱ NotePad را باز کنید.

۲ کد زیر را در آن وارد کنید.

<?xml version="1.0"?> 
<catalog> 
  <book id="bk101"> 
    <author>Gambardella, Matthew</author> 
    <title>XML Developer's Guide</title> 
    <genre>Computer</genre> 
    <price>44.95</price> 
    <publish_date>2000-10-01</publish_date> 
    <description>An in-depth look at creating applications 
with XML.</description> 
  </book> 
  <book id="bk102"> 
    <author>Ralls, Kim</author> 
    <title>Midnight Rain</title> 
    <genre>Fantasy</genre> 
    <price>5.95</price> 
    <publish_date>2000-12-16</publish_date> 
    <description>A former architect battles corporate zombies,  
an evil sorceress, and her own childhood to become queen  
of the world.</description> 
  </book> 
  <book id="bk103"> 
    <author>Corets, Eva</author> 
    <title>Maeve Ascendant</title> 
    <genre>Fantasy</genre> 
    <price>5.95</price> 
    <publish_date>2000-11-17</publish_date> 
    <description>After the collapse of a nanotechnology  
society in England, the young survivors lay the  
foundation for a new society.</description> 
  </book> 
  <book id="bk104"> 
    <author>Corets, Eva</author> 
    <title>Oberon's Legacy</title> 
    <genre>Fantasy</genre> 
    <price>5.95</price> 
    <publish_date>2001-03-10</publish_date> 
    <description>In post-apocalypse England, the mysterious 
agent known only as Oberon helps to create a new life 
for the inhabitants of London. Sequel to Maeve 
Ascendant.</description> 
  </book> 
  <book id="bk105"> 
    <author>Corets, Eva</author> 
    <title>The Sundered Grail</title> 
    <genre>Fantasy</genre> 
    <price>5.95</price> 
    <publish_date>2001-09-10</publish_date> 
    <description>The two daughters of Maeve, half-sisters, 
battle one another for control of England. Sequel to 
Oberon's Legacy.</description> 
  </book> 
  <book id="bk106"> 
    <author>Randall, Cynthia</author> 
    <title>Lover Birds</title> 
    <genre>Romance</genre> 
    <price>4.95</price> 
    <publish_date>2000-09-02</publish_date> 
    <description>When Carla meets Paul at an ornithology 
conference, tempers fly as feathers get ruffled.</description> 
  </book> 
  <book id="bk107"> 
    <author>Thurman, Paula</author> 
    <title>Splish Splash</title> 
    <genre>Romance</genre> 
    <price>4.95</price> 
    <publish_date>2000-11-02</publish_date> 
    <description>A deep sea diver finds true love twenty 
thousand leagues beneath the sea.</description> 
  </book> 
  <book id="bk108"> 
    <author>Knorr, Stefan</author> 
    <title>Creepy Crawlies</title> 
    <genre>Horror</genre> 
    <price>4.95</price> 
    <publish_date>2000-12-06</publish_date> 
    <description>An anthology of horror stories about roaches, 
centipedes, scorpions and other insects.</description> 
  </book> 
  <book id="bk109"> 
    <author>Kress, Peter</author> 
    <title>Paradox Lost</title> 
    <genre>Science Fiction</genre> 
    <price>6.95</price> 
    <publish_date>2000-11-02</publish_date> 
    <description>After an inadvertant trip through a Heisenberg 
Uncertainty Device, James Salway discovers the problems 
of being quantum.</description> 
  </book> 
  <book id="bk110"> 
    <author>O'Brien, Tim</author> 
    <title>Microsoft .NET: The Programming Bible</title> 
    <genre>Computer</genre> 
    <price>36.95</price> 
    <publish_date>2000-12-09</publish_date> 
    <description>Microsoft's .NET initiative is explored in 
detail in this deep programmer's reference.</description> 
  </book> 
  <book id="bk111"> 
    <author>O'Brien, Tim</author> 
    <title>MSXML3: A Comprehensive Guide</title> 
    <genre>Computer</genre> 
    <price>36.95</price> 
    <publish_date>2000-12-01</publish_date> 
    <description>The Microsoft MSXML3 parser is covered in 
detail, with attention to XML DOM interfaces, XSLT processing, 
SAX and more.</description> 
  </book> 
  <book id="bk112"> 
    <author>Galos, Mike</author> 
    <title>Visual Studio 7: A Comprehensive Guide</title> 
    <genre>Computer</genre> 
    <price>49.95</price> 
    <publish_date>2001-04-16</publish_date> 
    <description>Microsoft Visual Studio 7 is explored in depth, 
looking at how Visual Basic, Visual C++, C#, and ASP+ are  
integrated into a comprehensive development  
environment.</description> 
  </book> 
</catalog> 

 

۳ فایل را با فرمت xml ذخیره کنید.

گام سوم

۱ فایل NotePad جدیدی بسازید.

۲ کد زیر را در آن وارد کنید.

<! DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Page Title</title> 
<style> 
h1 
{ 
color: #2C9EE6; 
} 
fieldset { 
  font-family: sans-serif; 
  border: 5px solid #2C9EE6; 
  background: #ddd; 
  border-radius: 5px; 
  padding: 15px; 
} 
 
fieldset legend { 
  background: #2C9EE6; 
  color: #fff; 
  padding: 5px 10px ; 
  font-size: 32px; 
  border-radius: 5px; 
  box-shadow: 0 0 0 5px #ddd; 
  margin-left: 20px; 
} 
</style> 
<script language="vbscript" type="text/vbscript"> 
 
  Sub Handlechange() 
  MsgBox "File Imported Successfully”, vbInformation 
End Sub 
Sub ExportXML 
  Dim ObjXML 
  Dim fileinput 
  Dim PriceNode 
  Dim NodeList 
  Dim Title 
  Dim Price 
  Dim Nodes_Attribute 
  Dim i 
  Dim iRow 
  Count=0 
  Set ObjXML = CreateObject ("Microsoft.XMLDOM")  
  ObjXML.async = False  
  Set objExcel = CreateObject ("Excel. Application") 
  Set objWorkbook = 
  objExcel.Workbooks.Open ("C:\Users\Karthikeyan.K\Desktop\DataBook.xlsx") 
  objExcel.Application.Visible = True 
  objWorkbook.Windows(1).Visible = True 
  Set XlSheet =objWorkbook.Sheets(1) 
  XlSheet.Activate 
  fileinput = Document.getElementById ("browse").Value 
  ObjXML.load(fileinput) 
  Set TitleNodes = ObjXML.SelectNodes("/catalog/book/title/text()") 
  Set PriceNodes = ObjXML.SelectNodes("/catalog/book/price/text()")  
  XlSheet.Range ("A1, B1, C1").Interior.ColorIndex =3 
  XlSheet.Range ("A1, B1, C1").Borders. Value = 1 
  XlSheet.Range ("A" & 1).Value = "Book ID" 
  XlSheet.Range ("B" & 1).Value = "Book Titles" 
  XlSheet.Range ("C" & 1).Value = "Price" 
  For i = 0 To (TitleNodes.Length - 1) 
    Title = TitleNodes(i).NodeValue 
    Price = PriceNodes(i).NodeValue 
    XlSheet.Range("B" & i + 2).Borders.Value = 1 
    XlSheet.Range("C" & i + 2).Borders.Value = 1 
    XlSheet.Range("B" & i + 2).Value = Title 
    XlSheet.Range("C" & i + 2).Value = Price 
  Next 
  Set Nodes_Attribute = ObjXML.SelectNodes ("/catalog/book") 
  For i = 0 To (Nodes_Attribute. Length - 1) 
    Attributes = Nodes_Attribute(i).getAttribute("id") 
    XlSheet.Range ("A" & i + 2).Borders.Value = 1 
    XlSheet.Range ("A" & i + 2).Value = Attributes 
  Next   
  objWorkbook.save 
  objWorkbook.close 
  Set objWorkbook = Nothing 
  Set objExcel = Nothing 
  MsgBox "Data Read Successfully”, vbInformation 
End Sub 
</script> 
</head> 
 
<body> 
  <form> 
    <section style="margin: 10px;"> 
      <fieldset style="min-height:100px;"> 
        <legend> 
          <b>CsharpCorner </b> 
        </legend> 
        <center> 
          <h1>XML To Excel</h1> 
          <img src="C:\Users\Karthikeyan.K\Desktop\sync-circle-blue-256.png" alt="View" style="width: 256px; height: 256px ;"> 
          <br> 
          <br> 
          <input type="file" id="browse" name="fileupload" onChange="Handlechange()" /> 
          <br> 
          <br> 
          <input type="button" value="Export" id="Export" onclick="ExportXML ()" /> 
        </center> 
        <label> 
          <br/> 
        </label> 
        <label> 
          <br/> 
        </label> 
      </fieldset> 
  </form> 
</body> 
 
</html> 

 

۳ فایل را با فرمت htm ذخیره کنید.

خروجی

۱ فایل HTML را باز کنید.

XML Data

۲ بر روی browser کلیک کنید و فایل XML را انتخاب کنید.

XML DataXML Data

۳ دکمه ی Export را بفشارید.

XML Data

۴ Excel Workbook خود را باز کنید و صفحه ی مورد نظر را چک کنید.

XML Data

امیدوارم از آن لذت ببرید.
موفق باشید !

 • پسورد: www.mspsoft.com
داریوش فرخی

داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  ابوذر پاسخ

  این پروژه اصلا کار نمیکنه

   مسعود شریفی پاسخ

   مشکل چیست ؟

  مرتضی پاسخ

  این که کار نمی کنه لطفا من راهنمایی کنید

   مسعود شریفی پاسخ

   لطفا مشکل خود را از اینکه کار نمیکنه اعلام کنید.