ورود / ثبت نام
0
0

ذخیره XML Data در صفحه ی Excel با استفاده از VBScript و HTML5

532 بازدید
XML Data

XML Data

در این مقاله با هم خواهیم دید که چگونه یک فایل XML را بخوانیم و XML Data را در یک صفحه ی Microsoft Excel با استفاده از VBScript و HTML5 ذخیره کنیم. توضیحات کامل به همراه تصاویر قدم به قدم آن برایتان در ادامه ی مطلب آورده شده است. با من همراه باشید …

XML Data

XML Data

گام اول

۱ برنامه ی Excel را اجرا کنید.

۲ workbook خالی را با فرمت xlsx ذخیره کنید.

۳ workbook را ببینید.

XML Data

گام دوم

۱ NotePad را باز کنید.

۲ کد زیر را در آن وارد کنید.

<?xml version="1.0"?> 
<catalog> 
  <book id="bk101"> 
    <author>Gambardella, Matthew</author> 
    <title>XML Developer's Guide</title> 
    <genre>Computer</genre> 
    <price>44.95</price> 
    <publish_date>2000-10-01</publish_date> 
    <description>An in-depth look at creating applications 
with XML.</description> 
  </book> 
  <book id="bk102"> 
    <author>Ralls, Kim</author> 
    <title>Midnight Rain</title> 
    <genre>Fantasy</genre> 
    <price>5.95</price> 
    <publish_date>2000-12-16</publish_date> 
    <description>A former architect battles corporate zombies,  
an evil sorceress, and her own childhood to become queen  
of the world.</description> 
  </book> 
  <book id="bk103"> 
    <author>Corets, Eva</author> 
    <title>Maeve Ascendant</title> 
    <genre>Fantasy</genre> 
    <price>5.95</price> 
    <publish_date>2000-11-17</publish_date> 
    <description>After the collapse of a nanotechnology  
society in England, the young survivors lay the  
foundation for a new society.</description> 
  </book> 
  <book id="bk104"> 
    <author>Corets, Eva</author> 
    <title>Oberon's Legacy</title> 
    <genre>Fantasy</genre> 
    <price>5.95</price> 
    <publish_date>2001-03-10</publish_date> 
    <description>In post-apocalypse England, the mysterious 
agent known only as Oberon helps to create a new life 
for the inhabitants of London. Sequel to Maeve 
Ascendant.</description> 
  </book> 
  <book id="bk105"> 
    <author>Corets, Eva</author> 
    <title>The Sundered Grail</title> 
    <genre>Fantasy</genre> 
    <price>5.95</price> 
    <publish_date>2001-09-10</publish_date> 
    <description>The two daughters of Maeve, half-sisters, 
battle one another for control of England. Sequel to 
Oberon's Legacy.</description> 
  </book> 
  <book id="bk106"> 
    <author>Randall, Cynthia</author> 
    <title>Lover Birds</title> 
    <genre>Romance</genre> 
    <price>4.95</price> 
    <publish_date>2000-09-02</publish_date> 
    <description>When Carla meets Paul at an ornithology 
conference, tempers fly as feathers get ruffled.</description> 
  </book> 
  <book id="bk107"> 
    <author>Thurman, Paula</author> 
    <title>Splish Splash</title> 
    <genre>Romance</genre> 
    <price>4.95</price> 
    <publish_date>2000-11-02</publish_date> 
    <description>A deep sea diver finds true love twenty 
thousand leagues beneath the sea.</description> 
  </book> 
  <book id="bk108"> 
    <author>Knorr, Stefan</author> 
    <title>Creepy Crawlies</title> 
    <genre>Horror</genre> 
    <price>4.95</price> 
    <publish_date>2000-12-06</publish_date> 
    <description>An anthology of horror stories about roaches, 
centipedes, scorpions and other insects.</description> 
  </book> 
  <book id="bk109"> 
    <author>Kress, Peter</author> 
    <title>Paradox Lost</title> 
    <genre>Science Fiction</genre> 
    <price>6.95</price> 
    <publish_date>2000-11-02</publish_date> 
    <description>After an inadvertant trip through a Heisenberg 
Uncertainty Device, James Salway discovers the problems 
of being quantum.</description> 
  </book> 
  <book id="bk110"> 
    <author>O'Brien, Tim</author> 
    <title>Microsoft .NET: The Programming Bible</title> 
    <genre>Computer</genre> 
    <price>36.95</price> 
    <publish_date>2000-12-09</publish_date> 
    <description>Microsoft's .NET initiative is explored in 
detail in this deep programmer's reference.</description> 
  </book> 
  <book id="bk111"> 
    <author>O'Brien, Tim</author> 
    <title>MSXML3: A Comprehensive Guide</title> 
    <genre>Computer</genre> 
    <price>36.95</price> 
    <publish_date>2000-12-01</publish_date> 
    <description>The Microsoft MSXML3 parser is covered in 
detail, with attention to XML DOM interfaces, XSLT processing, 
SAX and more.</description> 
  </book> 
  <book id="bk112"> 
    <author>Galos, Mike</author> 
    <title>Visual Studio 7: A Comprehensive Guide</title> 
    <genre>Computer</genre> 
    <price>49.95</price> 
    <publish_date>2001-04-16</publish_date> 
    <description>Microsoft Visual Studio 7 is explored in depth, 
looking at how Visual Basic, Visual C++, C#, and ASP+ are  
integrated into a comprehensive development  
environment.</description> 
  </book> 
</catalog> 

 

۳ فایل را با فرمت xml ذخیره کنید.

گام سوم

۱ فایل NotePad جدیدی بسازید.

۲ کد زیر را در آن وارد کنید.

<! DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Page Title</title> 
<style> 
h1 
{ 
color: #2C9EE6; 
} 
fieldset { 
  font-family: sans-serif; 
  border: 5px solid #2C9EE6; 
  background: #ddd; 
  border-radius: 5px; 
  padding: 15px; 
} 
 
fieldset legend { 
  background: #2C9EE6; 
  color: #fff; 
  padding: 5px 10px ; 
  font-size: 32px; 
  border-radius: 5px; 
  box-shadow: 0 0 0 5px #ddd; 
  margin-left: 20px; 
} 
</style> 
<script language="vbscript" type="text/vbscript"> 
 
  Sub Handlechange() 
  MsgBox "File Imported Successfully”, vbInformation 
End Sub 
Sub ExportXML 
  Dim ObjXML 
  Dim fileinput 
  Dim PriceNode 
  Dim NodeList 
  Dim Title 
  Dim Price 
  Dim Nodes_Attribute 
  Dim i 
  Dim iRow 
  Count=0 
  Set ObjXML = CreateObject ("Microsoft.XMLDOM")  
  ObjXML.async = False  
  Set objExcel = CreateObject ("Excel. Application") 
  Set objWorkbook = 
  objExcel.Workbooks.Open ("C:\Users\Karthikeyan.K\Desktop\DataBook.xlsx") 
  objExcel.Application.Visible = True 
  objWorkbook.Windows(1).Visible = True 
  Set XlSheet =objWorkbook.Sheets(1) 
  XlSheet.Activate 
  fileinput = Document.getElementById ("browse").Value 
  ObjXML.load(fileinput) 
  Set TitleNodes = ObjXML.SelectNodes("/catalog/book/title/text()") 
  Set PriceNodes = ObjXML.SelectNodes("/catalog/book/price/text()")  
  XlSheet.Range ("A1, B1, C1").Interior.ColorIndex =3 
  XlSheet.Range ("A1, B1, C1").Borders. Value = 1 
  XlSheet.Range ("A" & 1).Value = "Book ID" 
  XlSheet.Range ("B" & 1).Value = "Book Titles" 
  XlSheet.Range ("C" & 1).Value = "Price" 
  For i = 0 To (TitleNodes.Length - 1) 
    Title = TitleNodes(i).NodeValue 
    Price = PriceNodes(i).NodeValue 
    XlSheet.Range("B" & i + 2).Borders.Value = 1 
    XlSheet.Range("C" & i + 2).Borders.Value = 1 
    XlSheet.Range("B" & i + 2).Value = Title 
    XlSheet.Range("C" & i + 2).Value = Price 
  Next 
  Set Nodes_Attribute = ObjXML.SelectNodes ("/catalog/book") 
  For i = 0 To (Nodes_Attribute. Length - 1) 
    Attributes = Nodes_Attribute(i).getAttribute("id") 
    XlSheet.Range ("A" & i + 2).Borders.Value = 1 
    XlSheet.Range ("A" & i + 2).Value = Attributes 
  Next   
  objWorkbook.save 
  objWorkbook.close 
  Set objWorkbook = Nothing 
  Set objExcel = Nothing 
  MsgBox "Data Read Successfully”, vbInformation 
End Sub 
</script> 
</head> 
 
<body> 
  <form> 
    <section style="margin: 10px;"> 
      <fieldset style="min-height:100px;"> 
        <legend> 
          <b>CsharpCorner </b> 
        </legend> 
        <center> 
          <h1>XML To Excel</h1> 
          <img src="C:\Users\Karthikeyan.K\Desktop\sync-circle-blue-256.png" alt="View" style="width: 256px; height: 256px ;"> 
          <br> 
          <br> 
          <input type="file" id="browse" name="fileupload" onChange="Handlechange()" /> 
          <br> 
          <br> 
          <input type="button" value="Export" id="Export" onclick="ExportXML ()" /> 
        </center> 
        <label> 
          <br/> 
        </label> 
        <label> 
          <br/> 
        </label> 
      </fieldset> 
  </form> 
</body> 
 
</html> 

 

۳ فایل را با فرمت htm ذخیره کنید.

خروجی

۱ فایل HTML را باز کنید.

XML Data

۲ بر روی browser کلیک کنید و فایل XML را انتخاب کنید.

XML DataXML Data

۳ دکمه ی Export را بفشارید.

XML Data

۴ Excel Workbook خود را باز کنید و صفحه ی مورد نظر را چک کنید.

XML Data

امیدوارم از آن لذت ببرید.
موفق باشید !

 • پسورد: www.mspsoft.com
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=15732
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

4 نظر در مورد ذخیره XML Data در صفحه ی Excel با استفاده از VBScript و HTML5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *