"> محاسبه کسری در ویژوال بیسیک

محاسبه کسری در ویژوال بیسیک

محاسبات کسری

در این مقاله با هم یک متد ساده برای تبدیل بخش های اعشاری یک عدد به ارائه دهنده ی کسری آن خواهیم دید ، کلاسی که مینویسیم قابلیت استفاده مجدد را نیز دارد. برای این کار ما از ویژوال بیسیک استفاده میکنیم. با من همراه باشید …

محاسبه و ساده سازی یک کسر

برای محاسبه ی یک عدد کسری باید بخش صحیح را از قسمت اعشاری جدا کنیم. بیایید عدد ۱۲.۶۵را به عنوان نمونه استفاده کنیم.ابتدا آن را به صورت ۱۲ +۰.۶۵ در می آوریم. سپس به سراغ قسمت اعشاری میرویم و آن را به صورت کسری مینویسیم. یعنی به جای ۰.۶۵ مینویسیم ۶۵/۱۰۰ و سپس با محاسبه ی بزرگترین مخرج مشترک (ب.م.م) کسرمان را به ۱۳/۲۰ ساده میکنیم.

یافتن بزرگترین مخرج مشترک

قطعه کد زیر مربوط به یافتن ب.م.م بین دو عدد است :

۱.	Private Function gcd(ByVal n1 As Integer, ByVal n2 As Integer) As Long 
۲.	   Dim minimum As Long 
۳.	   If n1 < n2 Then 
۴.	     minimum = n1 
۵.	   Else 
۶.	     minimum = n2 
۷.	   End If 
۸.	   For i As Long = minimum To 1 Step -1 
۹.	     If n1 Mod i = 0 And n2 Mod i = 0 Then 
۱۰.	       Return i 
۱۱.	     End If 
۱۲.	   Next 
۱۳.	End Function 

محاسبه کسری

در زیر کد مربوط به محاسبه ی کسرمان آورده شده است که احتیاج به یک نوع اعشاری به عنوان پارامتر ورودی دارد.

۱.	Public Function Calculate(value As Decimal) As String 
۲.	    Dim intPart As Long = Math.Truncate(value) 
۳.	    Dim numerator As Long = CType((value - intPart).ToString.Substring(2), Long) 
۴.	    Dim denominator As Long = CType("1" & StrDup(numerator.ToString.Length, "0"), Long) 
۵.	  
۶.	    Dim _gcd As Long = gcd(numerator, denominator) 
۷.	    Dim nDiv As Long = _gcd 
۸.	  
۹.	    While nDiv > 1 
۱۰.	  
۱۱.	      If numerator Mod nDiv = 0 And denominator Mod nDiv = 0 Then 
۱۲.	        numerator /= nDiv 
۱۳.	        denominator /= nDiv 
۱۴.	        nDiv = _gcd 
۱۵.	      Else 
۱۶.	        nDiv -= 1 
۱۷.	      End If 
۱۸.	  
۱۹.	    End While 
۲۰.	  
۲۱.	    Dim retVal As String = "" 
۲۲.	    If intPart > 0 Then retVal = intPart.ToString & " + (" 
۲۳.	    retVal &= numerator.ToString + " / " + denominator.ToString 
۲۴.	    If intPart > 0 Then retVal &= ")" 
۲۵.	    Return retVal 
۲۶.	End Function 

تابع قسمت صحیح عدد را برای استفاده در بخش های بعدی برنامه ذخیره میکند و سپس بزرگترین مخرج را محاسبه میکند. با افزودن صفر به تعداد رقم های اعشار و قرار دادن کسر مربوط به آن و سپس ساده کردن آن قسمت کسری موردنظر نیز بدست می آِید (۱۲.۵۶ = ۱۲ + ۱۳/۲۰).

کلاس کسری

سورس کامل یک کلاس با قابلیت استفاده ی مجدد به صورت زیر خواهد بود :

۱.	Public Class Fraction 
۲.	  
۳.	  Dim _value As Decimal 
۴.	  Dim _fraction As String 
۵.	  
۶.	  Public ReadOnly Property Value As String 
۷.	    Get 
۸.	      Return _fraction 
۹.	    End Get 
۱۰.	  End Property 
۱۱.	  
۱۲.	  Public Property Number As Decimal 
۱۳.	    Get 
۱۴.	      Return _value 
۱۵.	    End Get 
۱۶.	    Set(value As Decimal) 
۱۷.	      _value = value 
۱۸.	      _fraction = Calculate(_value) 
۱۹.	    End Set 
۲۰.	  End Property 
۲۱.	  
۲۲.	  Public Sub New(value As Decimal) 
۲۳.	    _value = value 
۲۴.	    _fraction = Calculate(_value) 
۲۵.	  End Sub 
۲۶.	  
۲۷.	  Public Sub New() 
۲۸.	    _value = 0 
۲۹.	    _fraction = 0 
۳۰.	  End Sub 
۳۱.	  
۳۲.	  Private Function gcd(ByVal n1 As Integer, ByVal n2 As Integer) As Long 
۳۳.	    Dim minimum As Long 
۳۴.	    If n1 < n2 Then 
۳۵.	      minimum = n1 
۳۶.	    Else 
۳۷.	      minimum = n2 
۳۸.	    End If 
۳۹.	  
۴۰.	    For i As Long = minimum To 1 Step -1 
۴۱.	      If n1 Mod i = 0 And n2 Mod i = 0 Then 
۴۲.	        Return i 
۴۳.	      End If 
۴۴.	    Next 
۴۵.	  End Function 
۴۶.	  
۴۷.	  Public Function Calculate(value As Decimal) As String 
۴۸.	    Dim intPart As Long = Math.Truncate(value) 
۴۹.	    Dim numerator As Long = CType((value - intPart).ToString.Substring(2), Long) 
۵۰.	    Dim denominator As Long = CType("1" & StrDup(numerator.ToString.Length, "0"), Long) 
۵۱.	  
۵۲.	    Dim _gcd As Long = gcd(numerator, denominator) 
۵۳.	    Dim nDiv As Long = _gcd 
۵۴.	  
۵۵.	    While nDiv > 1 
۵۶.	  
۵۷.	      If numerator Mod nDiv = 0 And denominator Mod nDiv = 0 Then 
۵۸.	        numerator /= nDiv 
۵۹.	        denominator /= nDiv 
۶۰.	        nDiv = _gcd 
۶۱.	      Else 
۶۲.	        nDiv -= 1 
۶۳.	      End If 
۶۴.	  
۶۵.	    End While 
۶۶.	  
۶۷.	    Dim retVal As String = "" 
۶۸.	    If intPart > 0 Then retVal = intPart.ToString & " + (" 
۶۹.	    retVal &= numerator.ToString + " / " + denominator.ToString 
۷۰.	    If intPart > 0 Then retVal &= ")" 
۷۱.	    Return retVal 
۷۲.	  End Function 
۷۳.	  
۷۴.	End Class 

در داخل سورسی که به همراه این مقاله قرار داده شده است ، من یک مثال ساده در Windows Froms برایتان قرار داده ام که برای نمایش درستی کد ما ، شامل یک TextBox و چندین Label میشود

محاسبه کسری

قسمت Code Behinde نیز به صورت زیر خواهد بود :

۱.	Public Class Form1 
۲.	  
۳.	  Dim f As New Fraction 
۴.	  
۵.	  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 
۶.	    f.Number = CType(TextBox1.Text, Decimal) 
۷.	    Label3.Text = f.Value 
۸.	  End Sub 
۹.	End Class 

زمانی که بر روی دکمه کلیک میکنیم ، خصوصیت عدد از قسمت کلاس کسری مشخص میشود و با محاسبه ی موارد توضیح داده شده در انتها مقدار کسری شده به صورت کامل در Label3 به نمایش در می آید.

امیدوارم از آن لذت برده باشید.

موفق باشید !

داریوش فرخی

داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  پوریا پاسخ

  لینک دانلود 404

   داریوش فرخی پاسخ

   اصلاح شد!
   موفق باشید!