ورود / ثبت نام
0
0

محاسبه کسری در ویژوال بیسیک

840 بازدید
محاسبات کسری

محاسبات کسری

در این مقاله با هم یک متد ساده برای تبدیل بخش های اعشاری یک عدد به ارائه دهنده ی کسری آن خواهیم دید ، کلاسی که مینویسیم قابلیت استفاده مجدد را نیز دارد. برای این کار ما از ویژوال بیسیک استفاده میکنیم. با من همراه باشید …

محاسبه و ساده سازی یک کسر

برای محاسبه ی یک عدد کسری باید بخش صحیح را از قسمت اعشاری جدا کنیم. بیایید عدد ۱۲.۶۵را به عنوان نمونه استفاده کنیم.ابتدا آن را به صورت ۱۲ +۰.۶۵ در می آوریم. سپس به سراغ قسمت اعشاری میرویم و آن را به صورت کسری مینویسیم. یعنی به جای ۰.۶۵ مینویسیم ۶۵/۱۰۰ و سپس با محاسبه ی بزرگترین مخرج مشترک (ب.م.م) کسرمان را به ۱۳/۲۰ ساده میکنیم.

یافتن بزرگترین مخرج مشترک

قطعه کد زیر مربوط به یافتن ب.م.م بین دو عدد است :

۱.	Private Function gcd(ByVal n1 As Integer, ByVal n2 As Integer) As Long 
۲.	   Dim minimum As Long 
۳.	   If n1 < n2 Then 
۴.	     minimum = n1 
۵.	   Else 
۶.	     minimum = n2 
۷.	   End If 
۸.	   For i As Long = minimum To 1 Step -1 
۹.	     If n1 Mod i = 0 And n2 Mod i = 0 Then 
۱۰.	       Return i 
۱۱.	     End If 
۱۲.	   Next 
۱۳.	End Function 

محاسبه کسری

در زیر کد مربوط به محاسبه ی کسرمان آورده شده است که احتیاج به یک نوع اعشاری به عنوان پارامتر ورودی دارد.

۱.	Public Function Calculate(value As Decimal) As String 
۲.	    Dim intPart As Long = Math.Truncate(value) 
۳.	    Dim numerator As Long = CType((value - intPart).ToString.Substring(2), Long) 
۴.	    Dim denominator As Long = CType("1" & StrDup(numerator.ToString.Length, "0"), Long) 
۵.	  
۶.	    Dim _gcd As Long = gcd(numerator, denominator) 
۷.	    Dim nDiv As Long = _gcd 
۸.	  
۹.	    While nDiv > 1 
۱۰.	  
۱۱.	      If numerator Mod nDiv = 0 And denominator Mod nDiv = 0 Then 
۱۲.	        numerator /= nDiv 
۱۳.	        denominator /= nDiv 
۱۴.	        nDiv = _gcd 
۱۵.	      Else 
۱۶.	        nDiv -= 1 
۱۷.	      End If 
۱۸.	  
۱۹.	    End While 
۲۰.	  
۲۱.	    Dim retVal As String = "" 
۲۲.	    If intPart > 0 Then retVal = intPart.ToString & " + (" 
۲۳.	    retVal &= numerator.ToString + " / " + denominator.ToString 
۲۴.	    If intPart > 0 Then retVal &= ")" 
۲۵.	    Return retVal 
۲۶.	End Function 

تابع قسمت صحیح عدد را برای استفاده در بخش های بعدی برنامه ذخیره میکند و سپس بزرگترین مخرج را محاسبه میکند. با افزودن صفر به تعداد رقم های اعشار و قرار دادن کسر مربوط به آن و سپس ساده کردن آن قسمت کسری موردنظر نیز بدست می آِید (۱۲.۵۶ = ۱۲ + ۱۳/۲۰).

کلاس کسری

سورس کامل یک کلاس با قابلیت استفاده ی مجدد به صورت زیر خواهد بود :

۱.	Public Class Fraction 
۲.	  
۳.	  Dim _value As Decimal 
۴.	  Dim _fraction As String 
۵.	  
۶.	  Public ReadOnly Property Value As String 
۷.	    Get 
۸.	      Return _fraction 
۹.	    End Get 
۱۰.	  End Property 
۱۱.	  
۱۲.	  Public Property Number As Decimal 
۱۳.	    Get 
۱۴.	      Return _value 
۱۵.	    End Get 
۱۶.	    Set(value As Decimal) 
۱۷.	      _value = value 
۱۸.	      _fraction = Calculate(_value) 
۱۹.	    End Set 
۲۰.	  End Property 
۲۱.	  
۲۲.	  Public Sub New(value As Decimal) 
۲۳.	    _value = value 
۲۴.	    _fraction = Calculate(_value) 
۲۵.	  End Sub 
۲۶.	  
۲۷.	  Public Sub New() 
۲۸.	    _value = 0 
۲۹.	    _fraction = 0 
۳۰.	  End Sub 
۳۱.	  
۳۲.	  Private Function gcd(ByVal n1 As Integer, ByVal n2 As Integer) As Long 
۳۳.	    Dim minimum As Long 
۳۴.	    If n1 < n2 Then 
۳۵.	      minimum = n1 
۳۶.	    Else 
۳۷.	      minimum = n2 
۳۸.	    End If 
۳۹.	  
۴۰.	    For i As Long = minimum To 1 Step -1 
۴۱.	      If n1 Mod i = 0 And n2 Mod i = 0 Then 
۴۲.	        Return i 
۴۳.	      End If 
۴۴.	    Next 
۴۵.	  End Function 
۴۶.	  
۴۷.	  Public Function Calculate(value As Decimal) As String 
۴۸.	    Dim intPart As Long = Math.Truncate(value) 
۴۹.	    Dim numerator As Long = CType((value - intPart).ToString.Substring(2), Long) 
۵۰.	    Dim denominator As Long = CType("1" & StrDup(numerator.ToString.Length, "0"), Long) 
۵۱.	  
۵۲.	    Dim _gcd As Long = gcd(numerator, denominator) 
۵۳.	    Dim nDiv As Long = _gcd 
۵۴.	  
۵۵.	    While nDiv > 1 
۵۶.	  
۵۷.	      If numerator Mod nDiv = 0 And denominator Mod nDiv = 0 Then 
۵۸.	        numerator /= nDiv 
۵۹.	        denominator /= nDiv 
۶۰.	        nDiv = _gcd 
۶۱.	      Else 
۶۲.	        nDiv -= 1 
۶۳.	      End If 
۶۴.	  
۶۵.	    End While 
۶۶.	  
۶۷.	    Dim retVal As String = "" 
۶۸.	    If intPart > 0 Then retVal = intPart.ToString & " + (" 
۶۹.	    retVal &= numerator.ToString + " / " + denominator.ToString 
۷۰.	    If intPart > 0 Then retVal &= ")" 
۷۱.	    Return retVal 
۷۲.	  End Function 
۷۳.	  
۷۴.	End Class 

در داخل سورسی که به همراه این مقاله قرار داده شده است ، من یک مثال ساده در Windows Froms برایتان قرار داده ام که برای نمایش درستی کد ما ، شامل یک TextBox و چندین Label میشود

محاسبه کسری

قسمت Code Behinde نیز به صورت زیر خواهد بود :

۱.	Public Class Form1 
۲.	  
۳.	  Dim f As New Fraction 
۴.	  
۵.	  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 
۶.	    f.Number = CType(TextBox1.Text, Decimal) 
۷.	    Label3.Text = f.Value 
۸.	  End Sub 
۹.	End Class 

زمانی که بر روی دکمه کلیک میکنیم ، خصوصیت عدد از قسمت کلاس کسری مشخص میشود و با محاسبه ی موارد توضیح داده شده در انتها مقدار کسری شده به صورت کامل در Label3 به نمایش در می آید.

امیدوارم از آن لذت برده باشید.

موفق باشید !

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=15639
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

2 نظر در مورد محاسبه کسری در ویژوال بیسیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.