ورود / ثبت نام
0
0

آموزش استفاده از Dataset برای Bind کردن GridView در ASP.NET

888 بازدید
GridView در ASP.NET

GridView در ASP.NET

در آموزش های پیشینم من با استفاده از datatable داده ها را bind میکردم اما در اینجا ما از dataset برای bind کردن GridView در ASP.NET استفاده میکنیم. کار با آن آسان است اما بنا بر دلایلی به نظرم آمد که این میتواند برای .NET کاران تازه کار که شناختی با dataset و datatable ندارند ، بسیار مفید باشد. برای درک بهترتان دموی مثال آورده شده در این مقاله را نیز برای دانلود قرار داده ام. با من همراه باشید …

برسی GridView در ASP.NET:

گام اول

ویژوال استودیوی ۲۰۱۰ خود را باز کنید و یک وب سایت خالی بسازیدو نامی مناسب برای آن انتخاب کنید(gridview_demo) :

گام دوم

در Solution Explorer پس از آنکه وب سایت خالیتان را دریافت کردید یک وب فرم و دیتابیس SQL Server به آن اضافه کنید. همانند زیر .

برای Web Form :

Gridview_demo (وب سایت خالی که ایجاد کردید) سپس راست کلیک کنید و گزینه ی Add New Item و پس از آن Web Form. نام gridview_demo.aspx را برای آن انتخاب کنید.

برای دیتابیس SQL Server :

Gridview_demo (وب سایت خالی که ایجاد کردید) سپس راست کلیک کنید و گزینه ی Add New Item و پس از آن SQL Server Database (یک دیتابیس در داخل فولدر App_Data_ اضافه کنید).

بخش دیتابیس

گام سوم

در قسمت Server Explorer ، بر روی دیتابیس خود کلیک کنید (Database.mdf) و سپس Tables و گزینه ی Add New Table را انتخاب کنید. جدولی همانند زیر ایجاد کنید :

جدول tbl_data (فراموش نکنید که یک ID یه عنوان IS Identity را برابر TRUE قرار دهید)

GridView در ASP.NETبخش طراحی

گام چهارم

حال فایل gridview_demo.aspx را در جایی که میخواهیم طراحی را برای Bind کردن یک GridView با استفاده از dataset ایجاد کنیم ، باز کنید.

Gridview_demo.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs" Inherits="Default2" %>  
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head runat="server">  
  <title></title>  
</head>  
<body>  
  <form id="form1" runat="server">  
  <table style="width:100%;">  
    <tr>  
      <td>  
         </td>  
      <td>  
         </td>  
      <td>  
         </td>  
    </tr>  
    <tr>  
      <td>  
        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"  
          BackColor="White" BorderColor="#3366CC" BorderStyle="None" BorderWidth="1px"  
          CellPadding="4" DataKeyNames="id">  
          <Columns>  
            <asp:TemplateField HeaderText="Name">  
              <EditItemTemplate>  
                <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("name") %>'></asp:TextBox>  
              </EditItemTemplate>  
              <ItemTemplate>  
                <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("name") %>'></asp:Label>  
              </ItemTemplate>  
            </asp:TemplateField>  
            <asp:TemplateField HeaderText="City">  
              <EditItemTemplate>  
                <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Text='<%# Bind("city") %>'></asp:TextBox>  
              </EditItemTemplate>  
              <ItemTemplate>  
                <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Bind("city") %>'></asp:Label>  
              </ItemTemplate>  
            </asp:TemplateField>  
          </Columns>  
          <FooterStyle BackColor="#99CCCC" ForeColor="#003399" />  
          <HeaderStyle BackColor="#003399" Font-Bold="True" ForeColor="#CCCCFF" />  
          <PagerStyle BackColor="#99CCCC" ForeColor="#003399" HorizontalAlign="Left" />  
          <RowStyle BackColor="White" ForeColor="#003399" />  
          <SelectedRowStyle BackColor="#009999" Font-Bold="True" ForeColor="#CCFF99" />  
          <SortedAscendingCellStyle BackColor="#EDF6F6" />  
          <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#0D4AC4" />  
          <SortedDescendingCellStyle BackColor="#D6DFDF" />  
          <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#002876" />  
        </asp:GridView>  
      </td>  
      <td>  
         </td>  
      <td>  
         </td>  
    </tr>  
    <tr>  
      <td>  
         </td>  
      <td>  
         </td>  
      <td>  
         </td>  
    </tr>  
  </table>  
  <div>  
    
  </div>  
  </form>  
</body>  
</html> 

طراحی شما شبیه تصویر زیر خواهد بود :

GridView در ASP.NET

گام پنجم

فایل gridview_demo.aspx را باز کنید و کد های موردنیاز برای اجرای برنامه را وارد کنید :

Gridview_demo.cs

using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Linq;  
using System.Web;  
using System.Web.UI;  
using System.Web.UI.WebControls;  
using System.Data;  
using System.Data.SqlClient;  
  
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page  
{  
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)  
  {  
    if (!Page.IsPostBack)  
    {  
      refreshdata();  
    }  
  }  
  
  public void refreshdata()  
  {  
    SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Database.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True");  
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from tbl_data", con);  
    SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(cmd);  
    DataSet ds = new DataSet();  
    sda.Fill(ds);  
    GridView1.DataSource = ds;  
    GridView1.DataBind();  
    
    
  }   
  
} 

 بخش خروجی

GridView در ASP.NET

امیدوارم از خواندن این مقاله لذت برده باشید !
نظرات و پیشنهاداتتان را با من در میان بگذارید!
موفق باشید !

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=15175
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد آموزش استفاده از Dataset برای Bind کردن GridView در ASP.NET

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.