ورود / ثبت نام
0
0

آموزش افزودن ، ویرایش و حذف در jqGrid با ASP.NET MVC 4

793 بازدید
jqGrid با ASP.NET MVC 4

jqGrid با ASP.NET MVC 4

این مقاله توضیح کاملی در رابطه با نحوه ی پیاده سازی دستورات ساده ی CRUD (افزودن ، خواندن ، به روز رسانی و حذف) در jqGrid با ASP.NET MVC 4 میباشد.

اگر شما با مبحث Web API آشنا نیستید میتوانید از مقاله ی زیر برای ساخت یک Web API که پشتیبانی از عملیات های CRUD را انجام میدهد ، استفاده کنید.

ما از متد های GET ، POST ، PUT و DELETE HTTP به ترتیب برای Select ، Insert ، Update و Delete استفاده میکنیم. در ادامه با من همراه باشید …

jqGrid با ASP.NET MVC 4

Model :

public class Product
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Category { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
  }

رابط Repository :
true interface IProductRepository
  {
    IEnumerablelt;ProductGetAll();
    Product Get(int id);
    Product Add(Product item);
    void Remove(int id);
    bool Update(Product item);
  }

Repository :
public class ProductRepository : IProductRepository
  {
    private Listlt;Productproducts = new Listlt;Product();
    private int _nextId = 1;
 
    public ProductRepository()
    {
      Add(new Product { Name = Tomato soup, Category = Groceries, Price = 1.39M });
      Add(new Product { Name = Yo-yo, Category = Toys, Price = 3.75M });
      Add(new Product { Name = Hammer, Category = Hardware, Price = 16.99M });
      Add(new Product { Name = Network Cards, Category = Electronics, Price = 6.59M });
      Add(new Product { Name = Spotting Scopes, Category = Optics, Price = 25.99M });
      Add(new Product { Name = Biometric Monitors, Category = Health Care, Price = 100.0M });
      Add(new Product { Name = Perfume, Category = Cosmetics, Price = 10.99M });
      Add(new Product { Name = Hair Coloring, Category = Personal Care, Price = 16.99M });
    }
 
    public IEnumerablelt;ProductGetAll()
    {
      return products;
    }
 
    public Product Get(int id)
    {
      return products.Find(p =p.Id == id);
    }
 
    public Product Add(Product item)
    {
      item.Id = _nextId++;
      products.Add(item);
      return item;
    }
 
    public void Remove(int id)
    {
      products.RemoveAll(p = p.Id == id);
    }
 
    public bool Update(Product item)
    {
      int index = products.FindIndex(p = p.Id == item.Id);
      if (index == -1)
      {
        return false;
      }
      products.RemoveAt(index);
      products.Add(item);
      return true;
    }
  }

کنترلر Web API :

یک کنترلر API خالی به پروژه تان بیافزایید و یک field که بتواند نمونه ی IProductionRepository را نگه دارد :

public class ProductsController : ApiController
{
  static readonly IProductRepository repository = new ProductRepository()
}
بیایید نگاهی به فرمت JSON مورد انتظار از grid بیاندازیم.
 { 
 total: xxx, 
 page: yyy, 
 records: zzz,
 rows : [
  {id:1, cell:[cell11, cell12, cell13]},
  {id:2, cell:[cell21, cell22, cell23]},
   ...
 ]
}

برای نمایش لیست محصولات ، ما فرمت بالا را اجرا میکنیم. متد زیر را ببینید :

public dynamic GetProducts(string sidx, string sord, int page, int rows)
   {
     var products = repository.GetAll() as IEnumerableProduct;
     var pageIndex = Convert.ToInt32(page) - 1;
     var pageSize = rows;
     var totalRecords = products.Count();
     var totalPages = (int)Math.Ceiling((float)totalRecords / (float)pageSize);
     products = products.Skip(pageIndex * pageSize).Take(pageSize);
     return new
     {
       total = totalPages,
       page = page,
       records = totalRecords,
       rows = (
         from product in products
         select new
         {
           i = product.Id.ToString(),
           cell = new string[] {
             product.Id.ToString(),
             product.Name,
             product.Category,
             product.Price.ToString() 
           }
         }).ToArray()
     };
   }

برای افزودن یک محصول جدید ، درخواست HTTP POST باید مورد استفاده قرار بگیرد :

public HttpResponseMessage PostProduct(Product item)
    {
      item = repository.Add(item);
      var response = Request.CreateResponseProductgt;(HttpStatusCode.Created, item);
      string uri = Url.Link(DefaultApi, new { id = item.Id });
      response.Headers.Location = new Uri(uri);
      return response;
    }

برای به روز رسانی محصول موجود ، از HTTP PUT استفاده میشود :

public void PutProduct(int id, Product item)
    {
      item.Id = id;
      if (!repository.Update(item))
      {
        throw new HttpResponseException(new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.NotFound));
      }
    }

برای حذف یک محصول :


public HttpResponseMessage DeleteProduct(int id)
{
  repository.Remove(id);
  return new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.NoContent);
}

View :

برای ساده سازی قصد دارم از برنامه ای مشابه برای مصرف Web API استفاده کنیم.

۱ – ابتدا یک کتابخانه jqGrid را به پروژه اضافه میکنیم. برای نصب jQuery.jqGrid از NuGet ، دستورات زیر را در قسمت Package Manager Console اجرا میکنیم.

نصب Package jQuery.jqGrid

۲ – افزودن رابط کاربری jQuery و فایل های jqGrid css :

@Styles.Render(~/Content/themes/base/css, ~/Content/css) 
link href=~/Content/jquery.jqGrid/ui.jqgrid.css rel=stylesheet type=text/css /

یا افزودن ui.jqgrid.css در قسمت موجود.

۳ – افزودن فایل های Javascript :

script src=~/Scripts/jquery-1.6.2.js type=text/javascript/script
script src=~/Scripts/jquery-ui-1.8.23.js type=text/javascript/script
script src=~/Scripts/i18n/grid.locale-en.js type=text/javascript/script
script src=~/Scripts/jquery.jqGrid.min.js type=text/javascript/script

یا میتوانید grid.locale-en.js و jquery.jqGrid.min.js را بیافزایید و از آن استفاده کنید. مطمئن باشید که شرایط حتما باید یکسان باشد.

ساختار HTML :

۴ – احتیاج به افزودن جدول HTML برای jqGrid و یک div برای pager در قسمت بدنه داریم.

table id=gridMain
  /table
  div id=pagernav
  /div

۵ – برای ساخت یک سختار پایه ای jqGrid :


var API_URL = api/products/;
jQuery(#gridMain).jqGrid({
      url: API_URL,
      datatype: 'json',
      mtype: 'GET',
      pager: '#pagernav',
      sortable: true,
      height: 200,
      viewrecords: true,
      colNames: ['Id', 'Name', 'Category', 'Price'],
      colModel: [{ name: 'Id', index: 'Id', width: 40, sorttype: int },
      { name: 'Name', index: 'Name', editable: true, edittype: 'text', width: 70 },
      { name: 'Category', index: 'Category', editable: true, edittype: 'text', width: 70 },
      { name: 'Price', index: 'Price', editable: true, edittype: 'text', width: 50, align: right, sorttype: float, formatter: number }
      ],
      caption: CRUD With ASP.NET Web API,
      autowidth: true
      
    });

۶ – به صورت پیش فرض ، jqGrid از متد POST HTTP برای افزودن و ویرایش سوابق استفاده میکند. اما ما باید از متد های متفاوتی برای عملیات های مختلف استفاده کنیم. این مهم ترین نکته ی این مقاله است. من یک متد ساخته ام که متد های HTTP را میگیرد و پارامتر ها را برای ویرایش بازمیگرداند.

function updateDialog(action) {
      return {
        url: API_URL
        , closeAfterAdd: true
        , closeAfterEdit: true
        , afterShowForm: function (formId) { }
        , modal: true
        , onclickSubmit: function (params) {
          var list = $(#gridMain);
          var selectedRow = list.getGridParam(selrow);
          rowData = list.getRowData(selectedRow);
          params.url += rowData.Id;
          params.mtype = action;
        }
        , width: 300
      };
    }
 
 
 jQuery(#gridMain).jqGrid('navGrid', '#pagernav',
    { add: true, edit: true, del: true },
    updateDialog('PUT'),
    updateDialog('POST'),
    updateDialog('DELETE')
);   

jqGrid با ASP.NET MVC 4

حال در یک نوار هدایت ، بر روی آیکون های add ، edit یا delete به ترتیب برای افزودن ، به روز رسانی یا حذف محصولات کلیک کنید.

امیدوارم از خواندن این مقاله لذت برده باشید.

نظرات و پیشنهاداتتان را با من درمیان بگذارید.

موفق باشید!

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=15152
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

1 نظر در مورد آموزش افزودن ، ویرایش و حذف در jqGrid با ASP.NET MVC 4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.