ورود / ثبت نام
0
0

نمایش اطلاعات سخت افزاری در VB.NET

591 بازدید
VB.NET

VB.NET

این ادامه ای برای آموزش های دیگر من در زمینه ی نمایش اطلاعات سخت افزاری با استفاده از VB.NET است اما این بار تمامی اطلاعات سخت افزاری مانند bus , motherboard ,memory و صدا در VB.NET را شامل می شود.

حال بیاید تا آموزش را شروع کنیم !

بیاید با ساخت یک برنامه ی Windows Form برای این آموزش مراحل زیر را در ویژوال استودیو دنبال کنیم. به File بروید و بر روی گزینه ی New Project بروید و سپس Windows Application را انتخاب کنید.

پس از آن یک TabControl و یک DataGirdView اضافه کنید. باید رابط خود را به صورت زیر طراحی کنید :

VB.NET

حال به سراغ کدزنی برویم.

ابتدا یک VB Module به نام globals میسازیم.

باید یک public sub procedure به نام addRow بسازیم که سطر هایی به DataGridView اضافه می کند.

برای دستگاه Sound :

 

Public Function getSoundDeviceStructure() As DataTable
    Dim dt As New DataTable
    dt.Columns.Add(New DataColumn("Manufacturer"))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("Name"))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("PNPDeviceID"))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("ProductName"))
    Return dt
  End Function
  Public Sub addSoundDevice(ByRef dt As DataTable, ByVal Manufacturer As String, ByVal Name As String, ByVal PNPDeviceID As String, ByVal ProductName As String)
    Dim dr As DataRow
    dr = dt.NewRow
    dr("Manufacturer") = Manufacturer
    dr("Name") = Name
    dr("PNPDeviceID") = PNPDeviceID
    dr("ProductName") = ProductName
    dt.Rows.Add(dr)
  End Sub

 

برای دستگاه memory :

  Public Function getMemoryDeviceStructure() As DataTable
    Dim dt As New DataTable
    dt.Columns.Add(New DataColumn("DeviceID"))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("EndingAddress"))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("StartingAddress"))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("SystemName"))
    Return dt
  End Function
  Public Sub addMemoryDevice(ByRef dt As DataTable, ByVal DeviceID As String, ByVal EndingAddress As String, ByVal StartingAddress As String, ByVal SystemName As String)
    Dim dr As DataRow
    dr = dt.NewRow
    dr("DeviceID") = DeviceID
    dr("EndingAddress") = EndingAddress
    dr("StartingAddress") = StartingAddress
    dr("SystemName") = SystemName
    dt.Rows.Add(dr)
  End Sub

 

برای دستگاه motherboard :

Public Function getMotherBoardDevice() As DataTable
    Dim dt As New DataTable
    dt.Columns.Add(New DataColumn("DeviceID"))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("PrimaryBusType"))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("SecondaryBusType"))
    Return dt
  End Function
  Public Sub addMotherBoardDevice(ByRef dt As DataTable, ByVal DeviceID As String, ByVal PrimaryBusType As String, ByVal SecondaryBusType As String)
    Dim dr As DataRow
    dr = dt.NewRow
    dr("DeviceID") = DeviceID
    dr("PrimaryBusType") = PrimaryBusType
    dr("SecondaryBusType") = SecondaryBusType
    dt.Rows.Add(dr)
  End Sub

 

برای دستگاه bus :

Public Function getBusStructure() As DataTable
    Dim dt As New DataTable
    dt.Columns.Add(New DataColumn("BusType"))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("DeviceID"))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("PNPDeviceID"))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("SystemName"))
    Return dt
  End Function
  Public Sub addBus(ByRef dt As DataTable, ByVal BusType As String, ByVal DeviceID As String, ByVal PNPDeviceID As String, ByVal SystemName As String)
    Dim dr As DataRow
    dr = dt.NewRow
    dr("BusType") = BusType
    dr("DeviceID") = DeviceID
    dr("PNPDeviceID") = PNPDeviceID
    dr("SystemName") = SystemName
    dt.Rows.Add(dr)
  End Sub

 

سپس کدزنی برای form_load را انجام می دهیم :

برای نمایش دستگاه bus :

    Try
      Dim searcher As New ManagementObjectSearcher( _
       "root\CIMV2", _
       "SELECT * FROM Win32_Bus")
      Dim dt As DataTable = globals.getBusStructure
      For Each queryObj As ManagementObject In searcher.Get()
        globals.addBus(dt, Convert.ToString(queryObj("BusType")), queryObj("DeviceID"), queryObj("PNPDeviceID"), queryObj("SystemName"))
      Next
      Me.DataGridView2.DataSource = dt
    Catch err As ManagementException
      MessageBox.Show("An error occurred while querying for WMI data: " & err.Message)
    End Try

 

برای نمایش دستگاه motherboard :

    Try
      Dim searcher As New ManagementObjectSearcher( _
         "root\CIMV2", _
         "SELECT * FROM Win32_MotherboardDevice")
 
      Dim dt As DataTable = globals.getMotherBoardDevice
      For Each queryObj As ManagementObject In searcher.Get()
        globals.addMotherBoardDevice(dt, queryObj("DeviceID"), queryObj("PrimaryBusType"), queryObj("SecondaryBusType"))
      Next
      Me.DataGridView3.DataSource = dt
    Catch err As ManagementException
      MessageBox.Show("An error occurred while querying for WMI data: " & err.Message)
    End Try

 

برای نمایش دستگاه memory :

Try
      Dim searcher As New ManagementObjectSearcher( _
         "root\CIMV2", _
         "SELECT * FROM Win32_MemoryDevice")
 
      Dim dt As DataTable = globals.getMemoryDeviceStructure
      For Each queryObj As ManagementObject In searcher.Get()
        globals.addMemoryDevice(dt, queryObj("DeviceID"), Convert.ToString(queryObj("EndingAddress")), Convert.ToString(queryObj("StartingAddress")), queryObj("SystemName"))
      Next
      Me.DataGridView4.DataSource = dt
    Catch err As ManagementException
      MessageBox.Show("An error occurred while querying for WMI data: " & err.Message)
    End Try

 

برای نمایش دستگاه Sound :

Try
      Dim searcher As New ManagementObjectSearcher( _
         "root\CIMV2", _
         "SELECT * FROM Win32_SoundDevice")
 
      Dim dt As DataTable = globals.getSoundDeviceStructure
      For Each queryObj As ManagementObject In searcher.Get()
        globals.addSoundDevice(dt, queryObj("Manufacturer"), queryObj("Name"), queryObj("PNPDeviceID"), queryObj("ProductName"))
      Next
      Me.DataGridView5.DataSource = dt
    Catch err As ManagementException
      MessageBox.Show("An error occurred while querying for WMI data: " & err.Message)
    End Try

 

خروجی

VB.NETVB.NETVB.NETVB.NET

سوالات و نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان بگذارید.

با تشکر

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=14437
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد نمایش اطلاعات سخت افزاری در VB.NET

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.