ورود / ثبت نام
0
0

نمایش رکورد ها با استفاده از TreeView در ASP.NET

951 بازدید
TreeView

TreeView

در این مقاله به TreeView رفتیم ، مشکلی که خودم مدت ها باهاش درگیر بودم و در بیشتر پروژه ها خیلی از راه ها استفاده کردم که TreeView ساده ترین و بهترین روش های است که میتونید یک لیست را نمایش بدید ، این آموزش در محیط ASP.NET و زبان سی شارپ و دیتابیس SQL آماده شده است ، نمونه سورس نیز براتون قرار دادم که به راحتی آموزش را درک کنید.پیش از مقاله آموزش و نمونه سورس های زیادی از TreeView منتشر کرده ایم که میتوانید استفاده کنید.

 

در زیر طراحی جدول داده های مرا میبینید :

نمایش رکورد ها با استفاده از TreeView

تصویر ۱

در زیر رکورد های داخل جدول داده های مرا میبینید :

نمایش رکورد ها با استفاده از TreeViewتصویر ۲

در اینجا من رابطه ی بین کارمندان و سرپرست کارمندان را داریم.

در زیر کد aspx مرا میتوانید ببینید :

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>Tree View Example in ASP.NET C#</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<table cellpadding="4" cellspacing="4" width="50%" align="center" style="background-color: SkyBlue;">
<tr>
<td align="center" style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt; color: Green;">
<h3>
Team Leader and their Team Employee Information</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background: #F5F5F5; padding-left: 30px;">
<asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server" ImageSet="XPFileExplorer" NodeIndent="15">
<HoverNodeStyle Font-Underline="True" ForeColor="#6666AA" />
<NodeStyle Font-Names="Tahoma" Font-Size="8pt" ForeColor="Black" HorizontalPadding="2px"
NodeSpacing="0px" VerticalPadding="2px"></NodeStyle>
<ParentNodeStyle Font-Bold="False" />
<SelectedNodeStyle BackColor="#B5B5B5" Font-Underline="False" HorizontalPadding="0px"
VerticalPadding="0px" />
</asp:TreeView>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

 

حال کد aspx.cs :

using System;  
using System.Configuration;  
using System.Data;  
using System.Linq;  
using System.Web;  
using System.Web.Security;  
using System.Web.UI;  
using System.Web.UI.HtmlControls;  
using System.Web.UI.WebControls;  
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;  
using System.Xml.Linq;  
using System.Data.SqlClient;  
using System.Configuration;  
public partial class _Default : System.Web.UI.Page  
{  
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)  
{  
if (!this.IsPostBack)  
{  
DataTable dt = this.GetData("SELECT EmployeeCode, EmployeeName FROM Employee Where EmployeeSupervisorCode=0");  
this.PopulateTreeView(dt, 0, null);  
}  
}  
private void PopulateTreeView(DataTable dtParent, int parentId, TreeNode treeNode)  
{  
foreach (DataRow row in dtParent.Rows)  
{  
TreeNode child = new TreeNode  
{  
Text = row["EmployeeName"].ToString(),  
Value = row["EmployeeCode"].ToString()  
};  
if (parentId == 0)  
{  
TreeView1.Nodes.Add(child);  
DataTable dtChild = this.GetData("SELECT EmployeeCode, (EmployeeName+ ', '+ Experience + ', '+ Address) As EmployeeName FROM Employee WHERE EmployeeSupervisorCode = " + child.Value);  
PopulateTreeView(dtChild, int.Parse(child.Value), child);  
}  
else  
{  
treeNode.ChildNodes.Add(child);  
}  
}  
}  
private DataTable GetData(string query)  
{  
DataTable dt = new DataTable();  
string constr = @"Server=MyPC\SqlServer2k8;database=Test;Integrated Security=true;";  
using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))  
{  
using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(query))  
{  
using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())  
{  
cmd.CommandType = CommandType.Text;  
cmd.Connection = con;  
sda.SelectCommand = cmd;  
sda.Fill(dt);  
}  
}  
return dt;  
}  
}  
}

حال برنامه را اجرا کنید :

نمایش رکورد ها با استفاده از TreeViewتصویر ۳

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=14114
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

2 نظر در مورد نمایش رکورد ها با استفاده از TreeView در ASP.NET

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.