ورود / ثبت نام
0
0

استفاده از TreeView برای نمایش رکورد ها دیتابیس Access در VB.NET

1098 بازدید
TreeView

TreeView

در ای مقاله ای که برائت نوشتم یاد میگیریم چطور یک TreeView  بسازیم ، و آن را به دیتابیس Access متصل کنیم ، آموزش را در Vb.NET براتون بخش به بخش جلو بردم و در مقالات بعدیم سراغ سی شارپ و ASP.NET  میرم ، آموزش به صورت بسیار روان و ساده توضیح دادم که متوجه موضوع و کد ها بشید.در ادامه برای آموزش همراه ما باشید.

این یک مقاله در رابطه با خواندن رکورد ها از فایل پایگاه داده ی MDB با استفاده از کنترل TreeView است. پروژه ی من صفحه ی اول یک تلفن است که قسمت هایی از جدول مشتریان در پایگاه داده ی Northwind رانشان میدهد : نام کمپانی , نام مخاطب , آدرس , شهر , کشور و تلفن.

پروژه ی من یک فرم دارد (frmPhone). این فرم کنترل های زیر را دارد :

TreeView:tvData

Four TextBoxes

 

txtCompany برای نام کمپانی , txtAddress برای آدرس , txtCity برای شهر و txtCountry برای کشور.

دو دکمه برای لود کردن داده ها و خروج از برنامه

کد

پنج Procedure وجود دارد :

 

Private Sub LoadCustomerData()
' for open the database file
MyDataFile = Application.StartupPath & "\DataFile\Northwind.mdb"
Dim MyCon As String = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;Password="""";data source=" & MyDataFile
datCon = New OleDbConnection()
datCon.ConnectionString = MyCon
Dim cmdSelect As OleDbCommand = New OleDbCommand()
Dim datAdp As OleDbDataAdapter = New OleDbDataAdapter()
datSet = New DataSet()
Try
MyTable = "Customers"
' Select all fields
Dim strSql As String = "SELECT * FROM " + MyTable + " ORDER BY ContactName"
cmdSelect.CommandText = strSql
cmdSelect.CommandType = CommandType.Text
datCon.Open()  ' open connection
cmdSelect.Connection = datCon
datAdp.SelectCommand = cmdSelect
datAdp.Fill(datSet, MyTable)  ' fill dataset
datCon.Close()
' if no records then exit:
Dim RecCount As Integer = Me.BindingContext(datSet, MyTable).Count
If RecCount = 0 Then
MessageBox.Show("No records in Customer table file!")
Exit Sub
End If
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString())
End Try
SetRootNode()
End Sub

 

 

 Private Sub SetRootNode()
' set root node of TreeView:
tvData.Nodes.Add("Phone Index")
tvData.Nodes(0).Tag = "RootDB"
tvData.Nodes(0).ImageIndex = 0
tvData.Nodes(0).SelectedImageIndex = 0
' Set Contact Name
SetContactName()
'Set Customer Phone
SetCustPhone()
End Sub
Private Sub SetContactName()
'set ContactName field as node
itmNumber = datSet.Tables(MyTable).Rows.Count
For i As Integer = 0 To itmNumber - 1
tvData.Nodes(0).Nodes.Add(datSet.Tables(MyTable).Rows(i).ItemArray(2).ToString())
tvData.Nodes(0).Nodes(i).Tag = "Name"
tvData.Nodes(0).Nodes(i).ImageIndex = 2
tvData.Nodes(0).Nodes(i).SelectedImageIndex = 2
Next
End Sub

 

 

 Private Sub SetCustPhone()
'set Phone field as node
For i As Integer = 0 To itmNumber - 1
tvData.Nodes(0).Nodes(i).Nodes.Add(datSet.Tables(MyTable).Rows(i).ItemArray(9).ToString())
tvData.Nodes(0).Nodes(i).Nodes(0).Tag = "Phone"
tvData.Nodes(0).Nodes(i).Nodes(0).ImageIndex = 4
tvData.Nodes(0).Nodes(i).Nodes(0).SelectedImageIndex = 4
Next
End Sub

 

 Private Sub DisplayRecord(ByVal EmployeeName As String)
' Show some data about customer:
Try
' using DataView to find record:
Dim dv As DataView = New DataView(datSet.Tables(MyTable))
dv.Sort = "ContactName"
Dim i As Integer = dv.Find(EmployeeName)
Me.BindingContext(datSet, MyTable).Position = i
txtCompany.Text = datSet.Tables(MyTable).Rows(i).ItemArray(1).ToString()
txtAddress.Text = datSet.Tables(MyTable).Rows(i).ItemArray(4).ToString()
txtCity.Text = datSet.Tables(MyTable).Rows(i).ItemArray(5).ToString()
txtCountry.Text = datSet.Tables(MyTable).Rows(i).ItemArray(8).ToString()
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString())
End Try
End Sub

 

خلاصه

امیدوارم که این مقاله برای استفاده از کنترل TreeView برایتان مفید بوده باشد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=14076
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد استفاده از TreeView برای نمایش رکورد ها دیتابیس Access در VB.NET

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.