"> استفاده از TreeView برای نمایش رکورد ها دیتابیس Access در VB.NET

استفاده از TreeView برای نمایش رکورد ها دیتابیس Access در VB.NET

TreeView

در ای مقاله ای که برائت نوشتم یاد میگیریم چطور یک TreeView  بسازیم ، و آن را به دیتابیس Access متصل کنیم ، آموزش را در Vb.NET براتون بخش به بخش جلو بردم و در مقالات بعدیم سراغ سی شارپ و ASP.NET  میرم ، آموزش به صورت بسیار روان و ساده توضیح دادم که متوجه موضوع و کد ها بشید.در ادامه برای آموزش همراه ما باشید.

این یک مقاله در رابطه با خواندن رکورد ها از فایل پایگاه داده ی MDB با استفاده از کنترل TreeView است. پروژه ی من صفحه ی اول یک تلفن است که قسمت هایی از جدول مشتریان در پایگاه داده ی Northwind رانشان میدهد : نام کمپانی , نام مخاطب , آدرس , شهر , کشور و تلفن.

پروژه ی من یک فرم دارد (frmPhone). این فرم کنترل های زیر را دارد :

TreeView:tvData

Four TextBoxes

 

txtCompany برای نام کمپانی , txtAddress برای آدرس , txtCity برای شهر و txtCountry برای کشور.

دو دکمه برای لود کردن داده ها و خروج از برنامه

کد

پنج Procedure وجود دارد :

 

Private Sub LoadCustomerData()
' for open the database file
MyDataFile = Application.StartupPath & "\DataFile\Northwind.mdb"
Dim MyCon As String = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;Password="""";data source=" & MyDataFile
datCon = New OleDbConnection()
datCon.ConnectionString = MyCon
Dim cmdSelect As OleDbCommand = New OleDbCommand()
Dim datAdp As OleDbDataAdapter = New OleDbDataAdapter()
datSet = New DataSet()
Try
MyTable = "Customers"
' Select all fields
Dim strSql As String = "SELECT * FROM " + MyTable + " ORDER BY ContactName"
cmdSelect.CommandText = strSql
cmdSelect.CommandType = CommandType.Text
datCon.Open()  ' open connection
cmdSelect.Connection = datCon
datAdp.SelectCommand = cmdSelect
datAdp.Fill(datSet, MyTable)  ' fill dataset
datCon.Close()
' if no records then exit:
Dim RecCount As Integer = Me.BindingContext(datSet, MyTable).Count
If RecCount = 0 Then
MessageBox.Show("No records in Customer table file!")
Exit Sub
End If
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString())
End Try
SetRootNode()
End Sub

 

 

 Private Sub SetRootNode()
' set root node of TreeView:
tvData.Nodes.Add("Phone Index")
tvData.Nodes(0).Tag = "RootDB"
tvData.Nodes(0).ImageIndex = 0
tvData.Nodes(0).SelectedImageIndex = 0
' Set Contact Name
SetContactName()
'Set Customer Phone
SetCustPhone()
End Sub
Private Sub SetContactName()
'set ContactName field as node
itmNumber = datSet.Tables(MyTable).Rows.Count
For i As Integer = 0 To itmNumber - 1
tvData.Nodes(0).Nodes.Add(datSet.Tables(MyTable).Rows(i).ItemArray(2).ToString())
tvData.Nodes(0).Nodes(i).Tag = "Name"
tvData.Nodes(0).Nodes(i).ImageIndex = 2
tvData.Nodes(0).Nodes(i).SelectedImageIndex = 2
Next
End Sub

 

 

 Private Sub SetCustPhone()
'set Phone field as node
For i As Integer = 0 To itmNumber - 1
tvData.Nodes(0).Nodes(i).Nodes.Add(datSet.Tables(MyTable).Rows(i).ItemArray(9).ToString())
tvData.Nodes(0).Nodes(i).Nodes(0).Tag = "Phone"
tvData.Nodes(0).Nodes(i).Nodes(0).ImageIndex = 4
tvData.Nodes(0).Nodes(i).Nodes(0).SelectedImageIndex = 4
Next
End Sub

 

 Private Sub DisplayRecord(ByVal EmployeeName As String)
' Show some data about customer:
Try
' using DataView to find record:
Dim dv As DataView = New DataView(datSet.Tables(MyTable))
dv.Sort = "ContactName"
Dim i As Integer = dv.Find(EmployeeName)
Me.BindingContext(datSet, MyTable).Position = i
txtCompany.Text = datSet.Tables(MyTable).Rows(i).ItemArray(1).ToString()
txtAddress.Text = datSet.Tables(MyTable).Rows(i).ItemArray(4).ToString()
txtCity.Text = datSet.Tables(MyTable).Rows(i).ItemArray(5).ToString()
txtCountry.Text = datSet.Tables(MyTable).Rows(i).ItemArray(8).ToString()
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString())
End Try
End Sub

 

خلاصه

امیدوارم که این مقاله برای استفاده از کنترل TreeView برایتان مفید بوده باشد.

  • پسورد: www.mspsoft.com
داریوش فرخی

داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کدیشن ! مارکت پروژه های برنامه نویسی راه اندازی شدیه توکه پا بریم ببینم