ورود / ثبت نام
0
0

اموزش توابع با رشته در PHP

1345 بازدید

با استفاده از این تابع می توان به قالب بندی متون ونمایش انها برروی خروجی پرداخت
این تابع دو ارگومان دریافت می کند اولی قالبی بااستفاده از دستورالعملهای خاص وارگومان دوم متن مورد نظر
کد PHP:
printf();
———انواع داده قالبندی —————-
d خروجی را به عنوان عدد صحیح دسیمال نمایش میدهد
b خروجی را به عنوان عدد صحیح دودویی نمایش میدهد
c خروجی را به عنوان کد اسکی نمایش میدهد
f خروجی را به عنوان عدد اعشاری نمایش میدهد
o خروجی را به عنوان عددی در مبنای هشت یا اکتال منایش میدهد
x خروجی را به عنوان عددی در مبنای شانزده یا هگزادسیمال نمایش می دهد
s خروجی را به عنوان رشته نمایش میدهد

مثال:
کد PHP:
—مثال

printf(“%d”,52.256); // output 52
printf(“%f”,52.256); // output 52.256000
//علامت درصد در اول شیوه قالب بندی میاد
//وکارکتر d وf نوع داده را مشخص می کند

—مثال دوم
printf(“%.2f”,52.256); //output 52.26
//علامت درصد در اول شیوه قالب بندی میاد
//علامت نقطه نشانه اعشار
// عدد دو ,دقتی است که عدد اعشار بر حسب ان گرد میشود
//fنوع داده

—مثال سوم
$r=0;
$g=228;
$b=255;
printf(“#%02X%02X%02X”,$r,$g,$b); //outpu #00E4FF

//۰و۲ را برای این قرار دادیم که اگر یکی از متقیرها مقدار صفر رو داشت دوتا صفر جایگزین شوند
//همانطور که میدانید هگزای عدد صفر خود صفر است
————————————————
همانند تابع قبلی با این تفاوت که بجای چاپ بر روی نمایشگر میتوان مقدار ان را در متغیر ذخیره کرد
کد PHP:
sprintf();
————————————————-
این تابع تعداد کارکتر یک رشته را برمیگرداند
کد PHP:
strlen();
————————————————–
یافتن یک رشته کوچک در رشته بزرگتر
دو ارگومنت این تابع به ترتیب رشته جستجو شونده ورشته مورد جستجو
کد PHP:
strstr();
مثال:
کد PHP:
—مثال
$x=’salam man saman hastam’;
if(strstr($x,’saman’)) echo ‘yes’; //outpu yes
————————————————-
یافتن مقعیت یک رشه کوچک در درشته بزرگ
دو ارگومنت این تابع به ترتیب رشته جستجو شونده ورشته مورد جستجو
کد PHP:
strpos();
مثال:
کد PHP:
—مثال
$x=’salam man saman hastam’;
echo strpos($x,’saman’); //outpu 10
————————————————
با این تابع میتوانیم بخشی از یک رشته را استخراج کنیم
این تابع سه ارگومنت را دریافت می کند که ارگومنت سوم اختیاری است
ارگومنت اول یک رشته ,ارگومنت دوم یک عدد است که موقعیت شروع وارگومنت سوم تعداد کارکترهای مورد نظر جهت استخراج است
کد PHP:
substr();
مثال:
کد PHP:
—مثال
$x=’salam man saman hastam’;
echo substr($x,10,5); //outpu saman
———————————————-

تجزیه رشته به اجزای کوچکتر با استفاده از این تابع
دو ارگومنت این تابع به ترتیب رشته مورد نظر و علامتی که فرایند تجزیه رشته را تعیین میکند
کد PHP:
strtok();
مثال:
کد PHP:
—مثال
$x=’salam || man || saman || hastam’;
$flag=’||’;
$word=strtok($x,$flag);

while(is_string($word)){
echo “$word
“;
$word=strtok($flag);
}
———————————————–
کار این تابع مانند تابع قبلی است با این تفاوت که مقدار بازگشتی را در ارایه ذخیره میکند
این تابع رشته مورد نظر را با استفاده از علامت مشخص شده به اجزای کوچکتر تقسیم کرده ودر یک ارایه ذخیره میکند
کد PHP:
explode();
مثال:
کد PHP:
—مثال
$x=’2010-07-25′;
$y= explode(‘-‘,$x);
print_r ($y); //outpu Array ( [0] => 2010 [1] => 07 [2] => 25 )
————————————————-

جایگزین کردن رشتها این تابع تمامی نمونهای یک رشته را با رشته جدید تعویض میکند
این تابع سه ارگومان را دریافت میکند .اولی نمونه رشته مورد جستجو,دومی رشنه جایگزین,سومی رشته اصلی که عملیات تعویض بر روی بخشهای ان صورت میگیرد
کد PHP:
str_replace();
مثال:
کد PHP:
—مثال
$x=’salam man saman hastam’;
echo str_replace(“saman”,”ali”,$x);//outpu salam man ali hastam
————————————————
حذف تگهای javascript و html
کد PHP:
strip_tags();
————————————————
حذف فضای خالی ابتدای رشته
کد PHP:
ltrim();
———————————————-

حذف فضای خالی انتهای رشته
کد PHP:
rtrim();
———————————————-
حذف فضای خالی ابتدا وانتهای رشته
کد PHP:
trim();
———————————————-

با این تابه میتوانید تمام حروف یک رشته رابه حروف بزرگ تبدیل کنید
کد PHP:
strtoupper();
———————————————-

با این تابه میتوانید تمام حروف یک رشته رابه حروف کوچک تبدیل کنید
کد PHP:
strtolower();
———————————————-
بوسیله این تابع میتوان حرف اول تمامی کلمات یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل کرد
کد PHP:
ucwords();
———————————————————–

با استفاده از تابع زیر می توان کلیه علایم خط جدید پی اچ پی را به خط جدید در اچتمل تبدیل کرد
\n convert to

کد PHP:
nl2br();
———————————————————
قالب بندی متون با استفاده از تابع زیر
این تابع یک ارگومان از نوع رشته,و دو ارگومان اختیاری دریافت میکند
اولین رگومان اختیاری عدد صحیحی است که تعداد کارکتر قالبندی شده را مشخص میکند.دومین ارگمان اختیاری, رشته ای است که بعد از تعداد کارکتر تعین شده قرار میگیرد
در صورتی که فقط ارگومان اولی را به تابع بدهیم ,تابع متون دریافی را در قالب خطوطی که شامل ۷۵ کارکتر است را قالب بندی خواهد کرد
کد PHP:
wordwrap();
مثال:
کد PHP:
—مثال
$string = ‘123456789’;
echo wordwrap($string, 3, ‘-‘,true); //outpu 123-456-789
——————————————————–
تطبیق الگوها با استفاده از تابع زیر
این تابه سه ارگومان دریافت میکند که ارگومنت سومی اختیاری است.اروگومنت اول یک عبارت منظم است ارگومنت دومرشته ای است که فرایند جستجو در انانجام میشود
ارگومنت سوم یک ارایه است که موارد قابل تطبیق درون رشته مورد جستجورا ذخیره میکند
کد PHP:
preg_match();
مثال:
کد PHP:
—مثال
$str= ‘salam ali man saman hastam’;
preg_match (“#(saman|ali|hoseyn)#”, $str,$array); // $array == ali
//این تابع در صورتی که موردی قابل تطبیق را درون رشته مورد جستجو پیدا کرد مقدار trueرا برمیگرداند
——————————————————-
این تابع مانند تابع قبلی عمل میکند با این تفاوت که کلیه موترد قابل تطبیق را بازیابی میکند
ارگومنت سوم ان ازنوع ارایه چند بعدی است
کد PHP:
preg_match_all();
مثال:
کد PHP:
—مثال
$str= ‘salam ali man saman hastam’;
preg_match_all (“#(saman|ali|hoseyn)#”, $str,$array); // $array == ali,saman
——————————————————

جایگزین کردن الگوها با استفاده از تابع زیر این تابع سه ارگومان دریافت میکند
اولین ارگومان یک عبارت منظم جهت تطبیق الگوهااست.دومین ارگومان رشته جایگزین.وسومین ارگومان رشته اصلی را مشخص میکند
البته ارگومان چهارمی بصورت اختیاری نیز میپزیرد.این ارگومان عدد صحیحی است که حد اکثر تعداد جایگزینی را مشخص میکند
کد PHP:
preg_replace();
مثال:
کد PHP:
—مثال
$value= ‘salam ali man saman hastam’;
$value = preg_replace (“#(ali|saman)#”, “…”, $value);
echo $value;//outpu salam … man … hastam

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=1123
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
مسعود شریفی پور
از سال 88 که با برنامه نویسی آشنا شدم خیلی علاقه مند بودم یک بستر آموزشی بسازم در فضای وب و به انتشار آموزش های در این زمینه بپردازم.حالا یک تیم داریم و با قدرت رو به جلو حرکت میکنیم.
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

1 نظر در مورد اموزش توابع با رشته در PHP

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.